Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS Dirksz de BOER

get. de vader, Trijntje Jacobs


GEERTJE Dirks de BOER

get. de vader


ANTIE dirks

get. Trijntje Arjens


ANTIE* dirks

get. Antie Teekes
Mogelijk dezelfde als ANTJE* DIRKS
Acte v.voogdij voor Antje na overlijden ouders, dd.12-12-1769, Ral, inv.nr.6989.


ANCKE\ANTJE TJEBBES WROTTER

get. de moeder


ANTJE Dirks HEITMAN\HEYTMAN

get. de moeder


ANTJE Dirks HEITMAN\HEYTMAN

get. de gr.moeder Maaijke Jans


DIRK Dirksz HEITMAN\HEYTMAN

get. de moeder


FOKELTJE Dirks HEITMAN\HEYTMAN

get. de gr.moeder Maaike Jans


TJEBBE Dirksz HEITMAN\HEYTMAN

get. Fokeltje Willems


TEUNIS\T. CORNELIS MEIJNDERS\M.

woonpl. Ameland T. = THEUNIS M. = MEINDERTS/MEINDERTSZ woonpl. West-Tersch. wedn.
Hij koopt in 1790 een huis in de Molenstraat 67 van Tjebbe Ysbrands Tjebbes (18263) Zie A.J.Zwaal in Sml dec. 1998, blz 186.


TIETJE\T. DIRKS\D. HEITMAN\H.

2 SOUR S7


get. Maaijke Jans T. = TIETTJEN D. = DIRKSZ H. = HEIJTMAN/HEYTMAN jd. woonpl. West-Tersch.


DIRK DIRKSZ KATER

Genoemd in It Baeken,jrg 37(1975), blz 171 als handelaar en Commandeur op Straat Davis op het fluitschip "Velsen".
In 1747 was hij ouderling op Formerum.


TRIJNTJE Dirks KATER

get. Frans Lieuwes, Neeltien Dirks


LIEUWE Dirksz KATER

get. Frans Lieuwes, Neeltien Dirks


BAUKJEN Dirks KATER

get. Frans Lieuwes, Neeke Dirks


CORNELIS Dirksz KATER

get. Frans Lieuwes, Neeltie Dirks


CLASKE Dirks KATER

get. Neeltjen Dirks (hsv Frans Lieuwes)


FEIJKE dirksz

get. Anne Cornelis, Pietje Cornelis


JANTJEN dirks

get. Jacob H. Jonkman, Jantjen Tjalfs


MEINDERT Jansz EIJS

get. de vader
Nadat Meijndert met het schip Petronella op Terschelling gestrand was (zie bij zijn vader) bleef hij landbouwer op de boerderij Landerum 15 en zijn zoon Dirk volgde hem daarna op en woonde daar met zijn vrouw Neeke Jorts Roos.


ANTJE dirks de JONG

get. Jacob de Haan en vrouw