Terschellinger DNA

Notes


JAN DIRKSZ

get. de gr.vader Cnelis Sijbrantsz
Er is een Jan Dirks in de herfst van 1765 verongelukt. Of het deze is ??


CORNELIS jansz

get. de moeder


DIRK jansz

get. de moeder


HESSEL jansz

get. de moeder


HESSEL jansz

get. de moeij Antje Hessels(=#3418)


PETRUS dirksz

get. de vader, Rikje Gerrits Brouwer


DIRK GERRITS\GERRITSZ SWART

get. Aaltie Dirks


AALTJE SIPKES\ZIPKES SCHAAP

get. de vader


SIPKE Dirksz SWART

get. Sipke Schaap


KLAAS Dirksz SWART

get. Jan Dirksz Koen, Trijntje Zijbrands
Klaas werd in 1811 opgeroepen voor de dienst in het leger van Napoleon, maar werd als dienstweigeraar in 1812 veroordeeld tot een boete van 500 francs (= ca fl. 250,-) en werd naar een militair depot gebracht en is waarschijnlijk nooit meer terug gekeerd
bron J.A.Paasman, mail to: paasman13@zonnet.nl


JAN Dirksz SWART

get. de vader, Knierke Sipkes Schaap


SIPKE Dirksz SWART

get. Cornelis Zipkes Schaap, hsv Martien Arjens


GERRIT TEEKES\TEEKESZ SWART

Gerrit was handelaar in Straat Davis. Zijn laatste reis was in 1757. Bron: It Baeken- jrg 37 (1975) blz 168
Acte v. voogdij dd. ?-?- 1779. Ral inv. nr. 6989. In 1757 werd hij ook genoemd als ouderling in Hoorn


LAMMERT Gerritsz SWART

get. Jantien Lammerts


KLAAS Gerritsz SWART

get. Dirk Jansz, Aaltie Dirks


GERRIT Dirksz SWART

get. de vader, Anne Klaassen Schaap


GERRIT Dirksz SWART

get. de vader, Anne Klaassen Schaap


CORNELIS Dirksz SWART

get. Sipke Schaap, Trijntje Jans


TRIJNTJE Frans de GROOT

get. Marij Pieters Zorgdrager