Terschellinger DNA

Notes


TRIJNTJE CORNELIS

Op 14-08-1718 werd een onderhoudscontract gemaakt tussen bovengenoemd echtpaar en haar vader Cornels Jansz.


DIRK GERRITS\GERRITSZ

2 SOUR S49


woonpl. Lies. Een naamgenoot, ook op Lies, was in 1711 ouderling. Zijn grootvader ?


NEEKE\NEELTJE\NEELTJEN SILTIES\SILTJES

2 SOUR S49


woonpl. Lies


SILTJE dirks

get. de vader, Jeltje Jans


ATJE dirks

get. Claasje Pieters (hsv Karsten Gerritsz)


GERRIT EIJDER dirksz

get. Claaske Pieters (wed.)


GERRIT HARMENS

Hij was in 1741 oud kofschipper. ( reg. van vordering tot vestiging van verband)
Gerrit sluit levensonderhoudcontract met zn Dirk en diens vrouw Neeke Silties. 25.11.1743. schepenacte 6987 RAL.
Vermoedelijk was het deze Gerrit Harmens die genoemd werd in schepenacte van 06-01-1713. inv.nr.1; RA 4793.


DIRK GERRITSZ LIEUWEN

get. Maarij Dirks
Toen Dirk in 1812 in Kinnum woonde had zijn huis no 182. Hij kocht dit van Douwe Hobsz(# 2352). In 1833 bij de invoering van het kadaster, was Neeke Schaap, zijn weduwe, eigenares. Hierna werd Dirk Cornelis Swart landbouwer op dit bedrijf.


NEEKE JACOBS SCHAAP

In 1854, toen ze al 26 jaar weduwe was van Dirk Gerrits Lieuwen, liet Neeke een nieuw huisbouwen op Baaiduinen no 15 en al snel ging het toen over in eigedom van haar dochter Japke, getrouwd met Hendrik Naber. Japke overleed en Hendrik hertrouwde met Antje Groot in 1856. 10 jaar later vertrokken ze naar het Bildt en daar werd Hendrik akkerbouwer. Na hen stond het huis op Baaiduinen op naam van de weduwe Jan de Vries, Gossen Rijkeboer en vervolgens Jan J. Lieuwen. Deze had een bakkerij in dit pand. Daarna kwam het huis in bezit van o.a. Piet Swart, Kees de Grand en Fetze Krakau. Bron: Teunis Schol in
Sml, dec. 2002, blz. 198.


CORNELIS Gerritsz LIEUWEN

get. Japke Hendriks


GERRIT Gerritsz LIEUWEN

get. de vader, Trijntje Gerrits


JAN SIPKES SCHAAP

get. de vader