Terschellinger DNA

Notes


DIRK JANSZ KOEN

get. de vader, Neeke Dirks(=#3106) woonpl. Formerum


JETJE \IJTJE frans KOOIJMAN

get. de vader


JAN Dirksz KOEN

get. Jan Dirksz Koen, Trijntje Zijbrands


JAKPKE Dirks KOEN

get. Frans Cornelisz, Hiltie Cornelis


EMKE Jans KOEN

get. Frans Cornelis, Trijntje Reltjes


FRANS Dirks KOEN

get. Frans Cornelis, Trijntje Reltjes


NEEKE Willems HUTJES\HUTS

get. de ouders


DIRK JANSZ LIEUWEN

get. de vader, Marij Dirks(=#2145)


SJOUKE TIAARDS\TJAARDS JONGEBOER

get. Tietje Hendriks(=#799)


TJAARD Dirksz LIEUWEN

get. Trijntje Tjaards


NEELTJE Dirks LIEUWEN

get. de vader, Tjetie Jans


CORNELIS Dirksz LIEUWEN

get. de vader, Tijetje Jans Lieuwen


JAN DIRKSZ LIEUWEN

get. de moeder


TRIJNTIE jans LIEUWEN

get. Arent Jacobsz de Graaf(=#598), Jantien Jacobs(=#599)


TRIJNTJE jans LIEUWEN

get. de vader, Aaltje Cornelis


TJAARD JANS\JANSZ JONGEBOER

get. Cornelis Jansz, Hijlk Isbrands


LOBBRIG\LOBKE TIES\TIJS JELMERS

get. Wibrand Jans(=#4594), Antie Wibrands(=#3270)


TRIJNTJE Tjaards JONGEBOER

get. IJsbrand Gosses(=#3731), Rink Hendriks(=#3732)


TRIJNTJE Tjaards JONGEBOER

get/ IJsbrand Gosses(=#3731), Rink Hendriks(=#3732)


ANTJE Tjaards JONGEBOER

get. de vader, Reijnschen Jetses(=#4494)


JAN Dirksz LIEUWEN

get. Tietjen Jans Lieuwen


GRIETJE Gerrits KOK

get. Jacob Jonkman, Aafke Martens


THIJS Dirksz LIEUWEN

get. de vader, Trijntje Tjaards Jongeboer


GEERTIEN Reltjes STADA

get. Geertien Witses(=#6019)


DIRK JANSZ LIEUWEN

In 1729 werd zijn achternaam geschreven als Leeuw. Vervolgens kwamen in de loop van die eeuw de volgende vormen voor:
Luwen, Liuven, Liewen en later Lieuwen, welke laatste naam in de Burg.Stand gehandhaafd bleef.


HARMEN Dirksz LIEUWEN

get. Neel Jans


ANTJE Dirks LIEUWEN

get. de vader, Neel Tjaards