Terschellinger DNA

Notes


DIRK NANNINGS de BOER

2 SOUR S140


AALTJE JANS DOEKSEN

2 SOUR S141


get. de moeder


NAN\NANNING DIRKSEN\DIRKSZ de BOER

2 SOUR S7


woonpl. Harlingen
Huw.in Harlingen gesloten, werd later in Midsland ingeschreven.


FOKEL\FOKELTJE WILLEMS ZIJLEMAKER

2 SOUR S7


woonpl West-Tersch. get. Catharina Israel


ANTJE Nannings de BOER

2 SOUR S7


get. de moeij Aaltje Willems Zijlemaker(=#787)


JAN JANSEN\JANSZ DOEKSEN

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


TIETJE\TIETJENTIETTJEN JANS\J. de GRAAF

get. Arent Jacobsz(=#598), Jantien Jacobs J. = JANSZ woonpl. Midsland


RINKE Pieters

get. de moeder


NANNING Dirksz de BOER

get. de vader, de gr.moeder Fokel Willems Zeijlemaker


CORNELIS JANS HOEKSEMA

2 SOUR S140


TIETJE\TITTJE DIRKS de BOER

2 SOUR S140


get. de gr.moeder Tettje Jans de Graaf


PIETER JILLES STADA

2 SOUR S140


get. de vader, de moeij Martje Willems Ree(=#2923) Beroep:...schipper


TIETJE\TITTJE DIRKS de BOER

2 SOUR S140


get. de gr.moeder Tettje Jans de Graaf