Terschellinger DNA

Notes


FROUTJEN\VROUWTJEN JELLES

get. de vader, Sijtske Leenderts


JELLE LEENDERTSZ

woonpl. Hoorn


ABBE WILLEMS

woonpl. Hoorn get. Grietje Jetses(=#7399)(hsv Tjaard Tjaards(=#7398)


JELLE Dirksz KUPIDO

get. de vader, Marij Jelles


NEEKE (Sieke) jans BAKKER

get. de vader, Neeke Willems In de B.S. staat als bruid in de huw.acte van 14.02.1833 : Sieke Jansz Bakker, oud 23 jaar. in de doopboeken voor 1811 staat : Neeke, zie boven. Op haar trouwdag was ze inderdaad 23 jr.


TRIENTJE\TRIJNTJE\TRYNTIE DIRKS

get. Claaske Reins . Acte van voogdij na overlijden van haar moeder Sjoukjen Relkes. RAL, inv. nr. 6988. dd. tussen 10-01 en 17-01-1753.


MATTHEUS jacobsz

get. Aaltje Cornelis


FREERK ROELOFSZ

get. de moeder


TRIENTJE\TRIJNTJE\TRYNTIE DIRKS

get. Claaske Reins . Acte van voogdij na overlijden van haar moeder Sjoukjen Relkes. RAL, inv. nr. 6988. dd. tussen 10-01 en 17-01-1753.


JANTJE freerks

get. Janke


DIRK SJOERDSZ RODA

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.
Vermoedelijk dezelfde Dirk als DIRK* SJOERDSZ RODA


JAPKE\JAPTJEN SIPKES

2 SOUR S7


woonpl. Oosterend/Oost-Tersch.


REIJNDER Dirksz RODA

get. de oude meu Antje Binders


WILLEM Dirksz RODA

2 SOUR S7


get. Jetske Reijnders


JACOB\JAPIK Dirksz RODA

2 SOUR S7


get. Jetske Reijnders


JACOB Dirksz RODA

2 SOUR S7


get. Neeke Pieters


TRIJNTJE Dirks RODA

2 SOUR S7


get. de vader