Terschellinger DNA

Notes


DOUWE JACOBSZ

get. Foek Douwes na huw. wonende te Oosterend


DOETIE\DOETJE ALBERTS

get. Altjen Alberts, de gr.moeder Doetie Willems (overl. (?)) na huw. wonende te Oosterend


GERRIT* douwesz

Mogelijk dezelfde als GERRIT* DOUWESZ WAGENAAR


BATJE douwes

get. Ytske Jacobs (hsv Jan Ynses Bonne)


ALBERT HENDRIKS\HEYNS SLUIJK\SLUYK

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


ABBE JANS SWART

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


JURJAN Albertsz SLUIJK\SLUYK

get. de vader


JURJAN Albertsz SLUIJK\SLUYK

get. de vader


ANTJE Alberts SLUIJK\SLUYK

get. de vader, de oude meu Trijntje Alberts


HEIJN\HEYN REIJNDERS\R. SLUIJK\SLUYK

2 SOUR S186


woonpl. West-Tersch. jm. 13-6 (?) get. Ietje Eetjes R. = REYNDERSZ


ANTJE ALBERTS

2 SOUR S186


woonpl. West-Tersch. get. de gr.moeder Antje Jans jd.


JACOB Heynsz SLUYK

2 SOUR S7


get. de vader


GERRIT Heynsz SLUYK

2 SOUR S7


get. de oude moeij Trijntje Reltjes


REIJNDER Heynsz SLUYK

2 SOUR S7


get. de moeij Trijntje Alberts


FEIJKE Heynsz SLUYK

2 SOUR S7


get. de moeij Trijntje Alberts


JAN TJEBBES SWART

2 SOUR S247


wedn. woonpl. West-Tersch. Was in 1773 kapitein van "de Bernardus Daniel", in 1772 en 1775 kapitein van "de Vlugge Tijt"


ANKE\ANTJE HARMENS

2 SOUR S248


afkomstig uit Dokkum


BONNE WIJTZES WITTEVEEN

Bron: Rinse Spits in S.m.l. nr 2, 1999


ANKE\ANK Alberts SLUIJK\SLUYK

2 SOUR S7


get. de oude moeij Trijntje Alberts


HENDRIK Albertsz SLUIJK\SLUYK

2 SOUR S7


get. de oude meu Trijntje Alberts


BAUKJE CORNELIS LAUTENBACH

Bron: Rinse Spits in S.m.l. nr 2, 1999


REINDER Albertsz SLUIJK\SLUYK

get. de vader, de moeij Trijntje Alberts


TRIJNTJE HARMENS DROST

Bron: Rinse Spits in S.m.l. nr 2, 1999


ALBERT Albertsz SLUIJK\SLUYK

get. de vader, de oude moeij Trijntje Alberts


DIEUWKE SCHELTES BLOK

bron: Rinse Spits in S.m.l.,nr 2, 1999


ALBERT Albertsz SLUIJK\SLUYK

get. de vader, de oude moeij Trijntje Alberts


TJIETSKE JARIGS BLOKMAKER

Bron: Rinse Spits in S.m.l., nr 2, 1999.


PIETER JOSEPHUS BAKEMA

Bron: Rinse Spits in S.m.l., nr 2, 1999.


ANTJE Alberts SLUIJK\SLUYK

get. de vader, de oude meu Trijntje Alberts