Terschellinger DNA

Notes


JOHANNES PIETERS\PIETERSZ

2 SOUR S65


GRIETJE HESSELS

2 SOUR S65


woonpl. Midsland


PIETER Johannesz

get. Liesbet Hessels
Acte van voogdij over Pieter Johannes dd.01-11-1763


LOBBRIG Johannes

get. Liesbet Hessels


HESSEL Johannesz

get. de vader, Japke Jans, Pietie Jans


LOBBRIG Johannes

get. de vader, Japke Jans, Pietie Jans


HESSEL JACOBS\JACOBSZ

2 SOUR S177


Hij was ouderling in Midsland in 1740.


PIETER DIRKS WIKKES

2 SOUR S7


get. Hiltje Eeltjes woonpl. West-Tersch.


TRIJNTJE JANS PRONKER\PRONKERT

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Jantje Gauwes woonpl. West-Tersch.


ATTJE* Pieters WIKKES

get. Neeltje Jans(=#2488)
Vermoedelijk dezelfde Attje als ATTJE *PIETERS WIKKER


JAN Pietersz WIKKES

get. de vader, de moeij Neeltje Jans Pronkert(=#2488)


TRIJNTJE Pieters WIKKES

get. de moeij Neeltje Jans Pronker(=#2488)


PIETIE\PIETJE JANS

get. de vader, Neeltien Claas


WILLEM DIRKS\DIRKSZ BAKKER

get. Japke Jans Hij was in 1798 regerend Schepen van Oost Terschelling, samen met Jelle Stevensz


DIRK Willemsz BAKKER

get. de vader, Pietje Jans(=#2223)


WILLEM DIRKS\DIRKSZ BAKKER

get. Japke Jans Hij was in 1798 regerend Schepen van Oost Terschelling, samen met Jelle Stevensz


NEEKE\NEELTJE IEMKES\LEMKES HAAN

get. Neeke Zijbrants


JAPKE Willems BAKKER

get. de vader


RIMKJEN Willems BAKKER

get. de vader, Pietje Jans(=#2223)