Terschellinger DNA

Notes


JAN JANS\JANSZ GROENDIJK

2 SOUR S79


woonpl. Midsland
Jan was kaagschipper op Amsterdam
In 1739 had Jan moeilijkheden met de belastingdienst: zie schepenactes dd 28-8; 23-10; 19-10 en 08-12-1739. RAL.697.
Hij wordt ook genoemd in een Coopbrief van 31-03-1719, Ral, 4801/3


ANTIE SIEKES\SIKKES

2 SOUR S79


DOEKE ARJENSZ ROOS

vermoedelijk rond 1810 getrouwd


JANTJE\JANTJEN Claas\JOHANNES EWOUTS

get. Harmen Meijer/Meijr(=#3176), zijn hsv. Maarij Willems(=#3177)


JOHANNES Doekesz DOEKSEN\DOEKZEN

get. Marij Johannes


WILLEM Doekesz DOEKSEN\DOEKZEN

get. Cornelis Imkes, hsv Trijntje Cornelis


MARIJ Doekes DOEKSEN\DOEKZEN

get. Filippus Johannes Ewouts, Marij Johannes


GERRIT JANS DOEKSEN

Gerrit woonde op Kaard 2. Zijn dochter Maamke trouwde met Leendert Jans Pals en zij zetten het boerenbedrijf daar voort, totdat ze het niet meer zagen zitten en vertrokken met vele andere Terschellingers naar Amerika in 1869. Nieuwe eigenaar werd koop-man Jacob Hendriksz Stobbe van West, maar hij verkocht de zaak al gauw door aan Cornelis Willem Doeksen (# 13788)


SIEKE REIJNS\RIENKS\RIJNS ROTGANS

Op 24--3-1770 kreeg ze een acte v.voogdij wegens overlijden van haar ouders: Ral, inv.nr. 6989.


DOEKE TJEERDS

Doeke en Sijbrig maakten een testament. RAL, inv. nr. 6988, dd. 22-01-1759. Ze woonden op Oosterend. En daar was hij in 1738 ouderling.


ANTJE DOEKES

get. de vader, Barber Willems (=#1634)


TEUNIS Douwes\Douwesz

2 SOUR S7


jm. woonpl. Nes (Ameland)


TRIENTJE\TRIJNTJE JETSES\JETSZES\JETZES

2 SOUR S7


jd. woonpl. West-Tersch.
In het Stryper Graavboek staat dat Grietje Jetses de huisvrouw van Tunes Douwes is.


DOUWE Teunisz

get. Grietje Teunis(=#3981)


JETSE Teunisz

2 SOUR S7


get. Grietje Teunis(=#3981)


LIJSBET\LIJSBETH Teunis

2 SOUR S7


get. Geertje Klaas(=#3170)


GRIETJE Teunis

2 SOUR S7


get. Trijntje Jans


LIJSBETH Teunis

2 SOUR S7


get. de meuij Grietje Teunis(=#3981)


DIRK PIETERSZ FOPPES

Dirk wordt genoemd, samen met zijn broer Sijmon, in 1786, als eigenaars van een woning in dde Torenstraat.


SIJMEN PIETERS FOPPES

Zie bij opm. bij zijn broer Dirk.


JACOB DOUWES\DOUWESZ WIJNGAARD

2 SOUR S7


In 1811 verkocht Jacob aan Iewe Dirks en Gerrit Jans van Ameland een aakschuit voor 290 gld.


MAAMKE JACOBS (van de) NADORT

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. Eijtjen Hellendoorn


DOUWE Jacobsz WIJNGAARD

get. de gr.moeder Trijntje Jans Vetschoen


JACOBA Jacobs WIJNGAARD

get. de vader, de gr.moeder Trijntje Jans Vetschoen