Terschellinger DNA

Notes


DOUWE Jansz ZEYLEMAKER

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


MAAYKE\MAYKE LUBS de BOER

woonpl. West-Tersch.


JAN Pietersz ZEIJLEMAKER

get. de vader
Toen hij een huis kocht in de Lange Buuren 15-193 stond er in de acte dat hij van den Helder kwam. Mogelijk dat hij daar een tijdje woonde, maar volgens de doopboeken van W.Tersch. is hij toch echt op Tersch. geboren.
Hij kocht dat huis uit de boedel van wijlen Antje Zijmons, wed. v. Tobias Boekhout.


ELISABETH\L. DOUWES van STRALEN

2 SOUR S119


L. = LEIJSBETH/LIESBET/LIJSBET/LIJSBETH/LYSBET get. de gr.moeder Jantje Jans woonpl. West-Tersch.


PIETER Jansz ZEYLEMAKER

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Sietje Jochems(=#2334)


FROUWTJE\VROUTJE Jans ZEYLEMAKER

2 SOUR S7


get. Grietje Nicolaas


PIETER Jansz ZEYLEMAKER

2 SOUR S7


get. Grietje Cornelis(=#1907)


PIETER DOUWESZ ZEIJLEMAKER\ZEYLEMAKER

onecht kind get. de moeij Sitje Jans Zeilemaker


PIETER DOUWESZ ZEIJLEMAKER\ZEYLEMAKER

onecht kind get. de moeij Sitje Jans Zeilemaker


PIETER DOUWESZ ZEIJLEMAKER\ZEYLEMAKER

onecht kind get. de moeij Sitje Jans Zeilemaker


MAIJKE JACOBS

De coopbrief van 05-05-1727 is van de erven van Maaike Jacobs. En zijzelf wordt genoemd in schepenacte van 19-12-1708,
Inv. nr. RA , 4793.


JOCHEM\JOGHEM DOUWES\DOUWESS (de) GEUS

2 SOUR S7


get. de moeij Tetje Jochems woonpl. West-Tersch. wedn.


ANTJE REIJNDERS\REINDERTS SPITS

woonpl. West-Tersch.


JOCHEM\JOGHEM DOUWES\DOUWESS (de) GEUS

2 SOUR S7


get. de moeij Tetje Jochems woonpl. West-Tersch. wedn.


ANTJE JANS KOSKE (de Boer)

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


LEIJSBETH\LIJSBETH Jochems GEUS

2 SOUR S7


get. de moeij


DOUWE Jochemsz GEUS

2 SOUR S7


get. de moeij Marie Douwes Geus(=#2268)


TRIJN CORNELIS

Tot haar dood woonde ze als weduwe van Jan Corn. Sluijk in de Lange Buren no 31.Zie J.v.Dieren in Sml juni 2001, blz 81.


CORNELIS douwesz

get. de moei.
Cornelis is de beroemde Cornelis Douwes. Al op 19 jarige leeftijd onderwijzer in de wis-en natuurkunde te Amsterdam. in 1748 werd hij aangesteld als Mathematicus van het Edel Moogend College der Admiraliteit en Examinator van 's Lands Zeeofficieen en stuurlieden en nog meer eervolle bestuursfuncties.(Gerrit Knop)