Terschellinger DNA

Notes


JAN JACOBS SLUIJK

2 SOUR S152


woonpl. West-Tersch. testament 20-03-1740 6948


TRIJN CORNELIS

Tot haar dood woonde ze als weduwe van Jan Corn. Sluijk in de Lange Buren no 31.Zie J.v.Dieren in Sml juni 2001, blz 81.


DOUWE CORNELISZ BAKKER

Mogelijk dat deze Douwe Cornelis in 1741 en in 1752 genoemd werd als ouderling in Formerum. Bakker familienaam ?? of beroepsnaam ?
Er is nog een Douwe Cornelis (Bakker ?) #2290, die getrouwd is met Jantje Aerjens, in Midsland.
Vermoedelijk is hij op late leeftijd hertrouwd. In 1781 is er acte waarin staat dat zijn echtgenote Jantje Arjens heette en ze woonden toen in Formerum.


BARBER douwes

get. de vader, Teuntie Cornelis


BARBER douwes

get. Sicke Cornelisz, Teuntje Cornelis


CLAAS douwesz

get. Nanning Cornelisz, Fijtjen Pieters


JAN FILIPPUSZ\PHILIPPUS

woonpl. West-Tersch.


GEERTJE ROELOFS KUYPER

woonpl. West-Tersch.