Terschellinger DNA

Notes


VOLKERT DOUWES

2 SOUR S7


get. de gr.vader Albert Lieuwes
Volkert wilde in 1767 scheiden van Trijntje Cornelis, omdat ze "nalatig was in haar vrouwelijke plichten" en steeds ziekte
veinsde, tot het ogenblik dat ze hoorde dat er een potvis op het strand was aangepoeld. Toen schoot ze haar kleren aan en wist niet hoe gauw ze op het strand moest komen.Aldus werd voor het schepengerecht als reden aangevoerd. Zie S.m.l. 1980, blz 78.


TRIJNTJE CORNELIS

Deze Trijntje zou dezelfde kunnen zijn als # 1621


NEEKE Volkerts

get. de gr.moeder Vrouwtje Alberts(=#250)


CORNELIS Volkerts

get. de gr.moeder Vrouwtje Alberts(=#250)


EVERT JANSZ

Echtpaar gevonden in Coopbrief van 08-08-1682. RAL4799/5 Hij wordt in 1648 als ouderling genoemd op Formerum.


GERRIT CLASEN

Gerrit was oud burgemeester toen hij in 1700 overleed. In 1671/72 was hij opziener en commissaris van de vuurbaak op West.
Zie art. A.J.Zwaal in Sml, dec. 1995, blz 219 onderaan.


DIEUWER JANS HAPPERT

Ze woont in de Lange Buurtstraat 32. Ze is de grootmoeder van Siebe Tjeerds (#6966) die met een van zijn zusters in dit huis woonden.


GERRIT DOUWES

get. de vader
Bij zijn huwelijk met Wietske Pieters werd meteen een testament met huw. voorwaarden gemaakt (1736) Gerrit was de zoon van bakker Douwe Fokeles uit de Molenstraat. Hij kreeg bij de nalatenschap van zijn ouders in 1751 een huis in de Kramerstraat en verkocht dit in 1762. Bron: J.v.Dieren in Sml.maart 2004, blz23/24.


CORNELIS gerritsz

get. de gr.vader Douwe Fokeles (=#2318)


MAAMKE gerrits

get. de gr.vader Douwe Fokeles (=#2318)


CORNELIS gerritsz

get. de vader