Terschellinger DNA

Notes


DOUWE FOPPES

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. de gr.moeder Vrouwtje Alberts
Hij was tonnenman en werd in1793 opzichter van de vuren.


JANTHJE\JANTJE\JANTJEN EELKES\EELTJES

get. de meu Martje Hendriks


LEIJSBETH\LISBET douwes

2 SOUR S7


get. de vader, Antje Theunis


VROUWTJE\VROUWTJEN douwes

2 SOUR S7


get. de moeij Imkje Douwes


DOUWE GOSSENSZ SMIT

get. de vader, Ytske Gossens


NEELTJE\NEELTJEN* JACOBS\JACOBS de ZEEUW

Kan dezelfde Neeltje zijn als NEEKE/NEELTJE* Jacobs SWART-de ZEEUW


KLAAS Tjebbesz SWART

Hij was stuurman a/b zeilschip "Maria Fredericia" kapitein Wigle Swart, zijn oom. Dit was in 1822.


ANTJE douwes PUYT

get. Cornelis Tijmons(=#1878), Antje Dirks(=#1879)


TIJS douwesz PUUT

get. Aaltje Cornelis(=#1880)


JANTJEN Reyns\Rijns\Ryntjes REE

get. de vader


DOUWE HOBBES\HOBBESZ\HOBSZ SCHAGEN

2 SOUR S45


get. Sjoukje Cornelis woonpl. Hoorn testament 31-01-1788 6957
Hij trouwde nog op latere leeftijd met Barber Pieters van Kinnum. Hij verkocht na het overlijden van Barber in 1811 het huis op Kinnum aan Dirk Gerrids Lieuwen.


ANTJE WIETSES

2 SOUR S45


get. de vader, Batje Douwes(=#7055) woonpl. Hoorn


DOUWE HOBBES\HOBBESZ\HOBSZ SCHAGEN

2 SOUR S45


get. Sjoukje Cornelis woonpl. Hoorn testament 31-01-1788 6957
Hij trouwde nog op latere leeftijd met Barber Pieters van Kinnum. Hij verkocht na het overlijden van Barber in 1811 het huis op Kinnum aan Dirk Gerrids Lieuwen.


BARBER\BERBER PIETERS

get. de vader, Trijn Arjens(=#707) Bron overl.datum: S.m.l. nr 1, maart 2000, blz46
In 1755, toen ze 9 jr. oud was, bleek haar vader overleden en volgens de acte van voogdij Gerbrand Wijbrand en Cornelis Tjalfsz te Kinnum tot voogden benoemd.
Ze hertrouwde in de 90er jaren met Douwe Hobsz


JACOB PIETERS\PIETERSZ BAKKER

2 SOUR S45


get. de gr.moeder Jantien Jacobs


ANTJE WIETSES

2 SOUR S45


get. de vader, Batje Douwes(=#7055) woonpl. Hoorn


DOUWE IDESZ BAKKER

In 1758 benoemd als ouderling in Landerum


THIJS douwesz

get. de vader, Pietie Ides
Voogdij acte over Thijs, dd. 27.04.1748. RAL, inv. nr. 6988. waarin zijn moeder Ynk Siebrands wordt genoemd en een aantekening gevonden dat de familienaam Bakker zou luiden.