Terschellinger DNA

Notes


SIEBE TJEERDS\TJEERTS

woonpl. West-Tersch. Hij is als #7485 terug te vinden als zoon van Siebe Tjeerds. Hij woont in het huis dat voorheen van zijn grootmoeder Dieuwer Jans Happert was: Lange Buurtstraat 32. Zie A.J.Zwaal in Sml maart 2000, blz 11.


ZIEBE Tjeerdsz

get. de gr.moeder Dieuwer Jans


DOUWE JACOBSZ

get. Aaltje Cornelis


ANTJE TEUNIS GEEST

get. Trijn Piers(=#30)


REIJNSKJEN douwes

get. de vader, de gr.moeder Neke Wouters


JACOB douwesz

get. Reijnske Jacobs


JACOB TJEBBES

Hij was koekenbakker op West. In 1807 verkocht hij een aakschuit "de Nachtegaal" als boekhouder, aan Jan Zeilemaker voor 2080 gld. De aak was 9 jr oud, gebouwd in Blokzijl, lang in het vlak 31-1/2 voet.


MAAMKE DOUWES

get. de gr.moeder Neke Wouters


JACOB TJEBBES\TJEBBESZ

2 SOUR S215


woonpl. West-Tersch.


MAAMKE DOUWES

get. de gr.moeder Neke Wouters


TEUNIS \THEUNIS DOUWES de VRIES

get. de gr.moeder Neeltje Wouters jm. Woonpl. West-Tersch. Hij kocht in 1781een huis in deTorenstraat. Zie bij # 4983)


WIETSKE\WITSKE KLAAS

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Hilletje Cornelis(=#4422) jd. woonpl. West-Tersch.


DOUWE Teunisz\Theunisz de VRIES

2 SOUR S7


get. de moeij Imkje Douwes(=#2373)