Terschellinger DNA

Notes


HENDERIK\HENDRIK EELTJES

get. Trijntje Hendriks woonpl. West-tersch. Hendrik koopt een huis in de Torenstraat nr 21 van Teuntje Broers (#18363) Zie
A.J.Zwaal in Sml juni 1998, blz 69.


IEMKJE\IMKJEN DOUWES\DOUWESZ

get. de gr.moeder Neeltje Wouters woonpl. West-Tersch.


JOHAN CHRISTIAAN GODSCHALK

woonpl. Stettin


JAAKJE\JAAKJEN DOUWES

get. Ytske Jacobs (hsv Jan Bonne) woonpl. Oosterend


AALTJEN DOUWES WAGENAAR

get. de vader, Zijdske Leenderts


DOUWE hendriksz HEK

get. Doetje Alberts (=#187)


JOHANNES hendriksz HEK

get. Jacob Jonkman, Aafke Martens


CORNELIS hendriksz HEK

get. de vader, Aafke Martens


DOUWE JANSEN\JANSZ PRONKER

2 SOUR S50


woonpl. West-Tersch. get. de meu Antje Douwes(=#2426)


MARIA\MARIJ\MARY PIETERS

woonpl. Hoorn


JAN Douwesz PRONKER

get. de vader, Antje Pieters
OVerlijdens datum kan ook van zijn naamgenoot (opa?) geweest zijn


TRIJNTIE Douwes PRONKER

get. de vader, Anne Pieters


ROELOF Philippusz\Phillipusz EWOUDS

get. Christina Meijer


MAAMKE Douwes PRONKER

get. de vader, Antje Pieters


FROUWTJEN\VROUWTJEN DOUWES PRONKER

get. de vader, Neeke Leenderts


SIPKE Klaasz POSMA\de JONG

get. de vader, Trijntje Jans


NEEKE Douwes PRONKER

get. de vader, Pietje Pieters