Terschellinger DNA

Notes


DOUWE LUCAS GROL

2 SOUR S7


woonpl. Vlieland Loodsman


TRIENTJE\TR. FOLKERTS\VOLKERS\VOLKERTS

2 SOUR S7


TR. = TRIJNTJE/TRYNTJE woonpl. West-Tersch.


LUCAS JACOBS GROL

2 SOUR S70


MARTJE DOUWES SWERVER

2 SOUR S70


LUB Folkerts\Volkerts ZWAAL

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Antje Jacobs Boers(=#517)


MARTJEN Douwes GROL

2 SOUR S7


get. Trijntje Cornelis Tromp (=#1579)


KLAAS Pietersz van KEULEN

get. de vader, de oude moei Neeltje Pieters


TETTJE Douwes GROL

get. Fokel Willems Zeijlemaker


ANE Sijoerdsz\Sjoerdsz van KEULEN

get. de vader, Rimkjen Klaas(=#2968)


NEELTJE Douwes GROL

get. Ietske Pieters


DOUWE Meynderdsz\MEYNDERTS

woonpl. West-Tersch. get. de vader
Douwe was afkomstig van Ameland.


TRIENTJE\TR. SIEBRANDS\SIJBRANDTS\SY.

TR. = TRIJNTJE/TRYNTJE SY. = SYBRANDS woonpl. Hollum (Ameland)


GRIETJE douwes

get. Neke Klaas


SIJBRAND douwesz

get. Geertje Fokkes


ATTJE douwes

get. Trijntje Henderiks


MEINDERT\MEYNDERT douwesz

get. Neeltje Cornelis Koen


KLAAS douwesz

get. Maartje Klaas Fokkes


GERRIT DOUWES STEREL

get. de vader, Antje Jacobs Boer woonpl. West-Tersch.


RIEMKJE\RIMKJE\RIMKJEN TJEBBES BOOTES

woonpl. West-Tersch.


DOUWE PIETERS

get. Neeltie Ides


NEELTJE ALBERS\ALBERTS

In 1778 maakten Douwe en Neeltje Alberts een testament. In 1787 was Douwe kennelijk overleden, want toen verkochten
Neeltje en haar stiefzoon Pieter Douwes hun huis in Formerum nr. 77, Vesta.
Zie Sml. maart 2002, blz 41.


PIETER IDES BAKKER

2 SOUR S45


In 1757 werden in een acte van 21-03 na het overlijden van Pieter slecht 3 kinderen genoemd: One 14 jr, Douwe 10 jr en Jacob 8 jr.


DOUWE PIETERSZ ROOS?

In Sml, mrt 2002, blz 41, oppert J.v.Dieren dat de achternaam van Douwe Pietersz wel eens Roos kan zijn, vandaar dat ik de naam Roos ? er maar bij gezet heb.


NEELTJE ALBERS\ALBERTS

In 1778 maakten Douwe en Neeltje Alberts een testament. In 1787 was Douwe kennelijk overleden, want toen verkochten
Neeltje en haar stiefzoon Pieter Douwes hun huis in Formerum nr. 77, Vesta.
Zie Sml. maart 2002, blz 41.