Terschellinger DNA

Notes


TRIJNTJE Douwes CUPIDO

get. de vader


CORNELIS Douwesz CUPIDO

get. de vader, Aaltje Cornelis


JAN Pietersz de VRIES

get. de vader, Liesbet Arjens(=#663)


TRIJNTJE Douwes CUPIDO

get. de vader, Martjen Pieters
Trijntje, weduwe van Jan de Vries, vertok met 4 van haar getrouwde kinderen, in 1868 naar Noord Amerika. Zie S.m.l. 1991,
no 3, blz 176. De getrouwde kinderen:
Maamke X Johannes C. Schaap.
Pieter X Maamke Cornelis Bos
Trijntje X Sipke P. Zorgdrager
Jan X Geertje Groendijk


DOUWE PIETERSZ ROOS?

In Sml, mrt 2002, blz 41, oppert J.v.Dieren dat de achternaam van Douwe Pietersz wel eens Roos kan zijn, vandaar dat ik de naam Roos ? er maar bij gezet heb.


PIETER douwesz

get. Marij Pieters
Vermoedelijk had Pieter Douwesz de achternaam Roos. (en dus zijn vader ook ???) Zie Sml. maart 2002, blz 41.


NEELTJE douwes

get. Cornelis Feikesz, Pietie Cornelis


NEELTJE douwes

get. de gr.vader Cornelis Feikesz, Pietie Cornelis


DOUWE PIETERSZ PRONKER

Hij woonde in 1748 in de Lange Buren 29. Zijn kinderen verkochten dit huis in 1798 aan Jacob Lip, korporaal uit Merkenbach in
Nassau Dillenburg, getrouwd in 1794 met Neeltje Frans Smidt (# 2792)


ANTJE Douwes PRONKER

get. de gr. moeder


RUURD COENES\CUNNES\CUNNESZ SWART

2 SOUR S305


woonpl. Formerum


NEELTIEN\NEELTJE IDES\IEDES Bakker

2 SOUR S69


JISKJEN Ruurds

get. Cunne Ruurds, Marij Cunnes


JAN Ruurdsz

get. Marij Cunnes


KUNNE (COENRAAD) DOUWES SWART

get. Marij Kunnes


RINSKE Jans PALS

get. Arien Pietersz(=#657)


DOUWE SILTIES

Douwe wordt in 1751 op Lies als ouderling genoemd.


GOSSEN douwesz

get. de vader, de gr.moeder Hilk Ysbrants


THOMASKE douwesz

get. de vader, Jantie Gossens


GOSSEN douwesz

get. de vader, Hijlk Isbrands


SILTIE\SILTJE DOUWES SMIT

2 SOUR S19


get. de vader, Aaltie Silties


NEEKE\NEELTJEN HESSELS

2 SOUR S19


get. Baukjen Douwes (hsv Ymke Tjeerds)


SIPKE DIRKS\DIRKSZ

2 SOUR S145


GRIETJE Douwes CUPIDO

get. Trijntje Arjens (=#364)