Terschellinger DNA

Notes


JAN Albertsz SLUIJK\SLUYK

get. de vader, de oude meu Trijntje Alberts


GERRITJE GERRITS BURGHOUT

Bron: Rinse Spits in S.m.l. nr 2, 1999.


JAN Albertsz SLUIJK\SLUYK

get. de vader, de oude meu Trijntje Alberts


TAETSKE JOHANNES ELZINGA

Bron: Rinse Spits in S.m.l. nr 2, 1999.


JAN TYSEN\TYZEN WULP

2 SOUR S7


Jan wordt in Amsterdam door de erven van van Evert Pieters Donker en Japke Jans gemachtigd hun huis in de Molenstraat 66 op West Tersch. te verkopen. Hij koopt samen met Frans Sjoerds Smit voor ieder 130 gulden het huis. Een jaar later neemt Frans Sjoerdsz het deel van Jan Tijsz over. Zie A.J.Zwaal in Sml dec. 1998, blz. 187.
Jan Tijs de timmerman die in 1778 secretaris werd, kocht in1783 het huis hoek Molenstraat/ W.Barentszstraat van Jan Gerkes
(# 17899) Zie A.J.Zwaal in Sml sept 1998, blz 124.
Hij was tevens eigenaar van de meelmolen op Oost Terschelling in 1786. samen met Cornelis Daniels Bos.
In 1783 was hij ook nog secretaris


TRIENTJE\TRIJNTJE\TRYNTJE ALBERTS TOT

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Antje Jans


AKKE Jans WULP

2 SOUR S7


get. Trijntje Reltjes


ALBERT Jansz WULP

2 SOUR S7


get. Trijntje Reltjes
In 1809 verkocht hij een aakschuit aan Pierre Eschauzier voor 250 gld.


WIETSKE* Jans WULP

2 SOUR S7


get. Trijntje Reltjes
Mogelijk dezelfde Wietske als WIETSKE/WYTSKE* JANS WULP , hoewel 38 jr wel aan de oude kant is om te trouwen.


BAUKJE\BAUKJEN JANS WULP

2 SOUR S7


get. de oud moeij Trijntje Reltjes woonpl. West-Tersch.


ANNE\ANTJE* Jans WULP

2 SOUR S7


get. Trijntje Reltjes
Mogelijk dezelfde Antje als ANTJE* JANS WULP


dood kind Jans WULP

2 SOUR S7


LIJSBET CLAAS\Klaas

Als dit Lijsbet Claas, alias Dotte, is dan is de overl. datum de juiste.


ALBERT JANS\JANSZ ROOS

2 SOUR S21


woonpl. Landerum nr 8. doopget. Neeltje Ariens(=#1774) Hij was in 1811 bij het overlijden van Cornelis Klaas Pals erfgenaam. Bron :J.v.Dieren in Sml, maart 2000, blz47. Na het overlijden van Albert in dec. 1858, werden de bezittingen getaxeerd: De totale waarde van de kapitale boerderij was fl 11.585,10. Bron Teunis Schol in Sml 2003, nr 4, blz 183


ANTJE CORNELIS\KORNELIS KOOIJMAN

2 SOUR S22


woonpl. Oosterend get. de vader, Neeltje Tjeerds


IEMKE\IMKE ALBERTS ROOS

2 SOUR S23


get. de vader, Iemkje Cornelis


IEMKE\IMKE ALBERTS ROOS

2 SOUR S23


get. de ouders


SILTJE ALBERTS ROOS

2 SOUR S23


ALBERT JANS\JANSZ ROOS

2 SOUR S21


woonpl. Landerum nr 8. doopget. Neeltje Ariens(=#1774) Hij was in 1811 bij het overlijden van Cornelis Klaas Pals erfgenaam. Bron :J.v.Dieren in Sml, maart 2000, blz47. Na het overlijden van Albert in dec. 1858, werden de bezittingen getaxeerd: De totale waarde van de kapitale boerderij was fl 11.585,10. Bron Teunis Schol in Sml 2003, nr 4, blz 183


GRIETJE\GRIETTIE TIJAARDS\TJAARDS BOER

2 SOUR S23


woonpl. Landerum get. Marij Tjeerds


JAN ALBERSZ\ALBERTS\ALBERTSZ ROOS

2 SOUR S223


woonpl. Landerum get. Antie Douwes


JANTIEN\JANTJE\JANTJEN CLAAS\KLAAS PALS

2 SOUR S224


woonpl. Formerum get. de vader, Antie Gerrits


KLAAS JANS ROOS

2 SOUR S225


get. Jan Klaasz, Niltjen Tjerks(=#1389)


CORNELIS IEMKES\YMKES KOOIJMAN

2 SOUR S134


woonpl. Oosterend, doopget. Siltje Siltjes(=#703) hsv. Arjen Claasz Smid(=#702)


HITJE CORNELIS KOOIJMAN

2 SOUR S135


get. de vader, Trijntje Cornelis