Terschellinger DNA

Notes


NEEKE douwes CUPIDO

get. Pieter Willems, Trijntje Sipkes


DOUWE SJOERDS\SJOERDSZ

2 SOUR S143


Hij woonde te Landerum. Een Douwe Sjoerdsz wordt genoemd in 1706 als ouderling op Lies, maar dat kan nooit deze geweest zijn.Toen was hij nog kind. Maar in 1726 was er ook op Landerum een ouderling met zijn naam. En dat was deze. Vermoedelijk is die op Lies zijn grootvader ???.


GRIET\GRIETJE JANS

2 SOUR S144


na huw. wonende te Landerum


JILLES SIBRANDS\SIBRANDSZ\SIBRANTS

2 SOUR S145


woonpl. Landerum


NEELTJE\NEELTJEN DOUWES

2 SOUR S145


woonpl. Landerum


GERRIT DOUWES REUS

2 SOUR S84


woonpl. West-Tersch.


RIMKJE WILLEMS IEMKES

woonpl. West-Tersch.


OEPKE DOUWES\DOUWESZ REUS

2 SOUR S84


woonpl. West-Tersch.


NEEKE \ NEELTJE GERRITS ROTGANS

woonpl. Hee


TEUNIS Douwesz REUS

2 SOUR S7


PIETJE Willems BAKKER

get. Dirk Willems Bakker(=#2222), Pietje Jans(=#2223)


JAN imkesz

get. Pietje Douwes


TRIJNTJE imkes

get. Arjen Laases(95) (hsv. Arent Ruurts(=#94))


JACOB HENDRIKSZ JONKMAN

wedn. woonpl. Hoorn


AAFKE Maartens\MARTENS

wed. woonpl. Formerum get. Antje Ruurds (hsv. Tjeerd Jans Mier)