Terschellinger DNA

Notes


DOUWE ISBRANDS\YSBRANDS RIJKEBOER

2 SOUR S19


get. Hendrik Volkerts, Trijntje Gossens
Douwe kocht het huis op Kinnum nr.192-187, nu nr 10, na zijn huwelijk in 1768 van Jan Dirks Koen en 44 jr later is hij daar later nog landbouwer en maakte in 1808 een testament en Trijntje zijn dochter, getrouwd met Mattheus Wijbrandsz de Graaf, kwam toen in het bezit van het huis. En daardoor kwam het op naam te staan van Mattheus de Graaf.


DIRKJE\DIRKJEN SIPKES JONGKIND

2 SOUR S19


get. de vader, Jantien Douwes(=#5995)


ISBRAND GOSSENSZ

In 1751 is Ysbrand Gossesz borg voor zijn oom Johannes van Esterwegen (# 5392) Zie Jan v.Dieren in Sml 2004 nr. 2, blz 105.
In 1743 huurde hij de vogelkooi op Hee van zijn zwager Aldert Cornelis Wortel en pas in 1781was Isbrand daar eigenaar van.Het huis op Stortum van Isbrand en Rinkjewerd in 1792 verkocht aan Gerrit Cornelis Rotgans (# 2967); verkocht door Douwe en Volkert Ysbrandsz en Hendrik Hobbes als vader en voogd van zijn minderjarige dochter (Trijntje Hendriks) uit het huwelijk met wijlen Trijntje Ysbrands


KLAAS KLAASZ KUIJPER

woonpl. Formerum


BAARTJE\BATJE\BATTJE DOUWES RIJKEBOER

get. de vader woonpl. Kienum jd.


NEEKE Klaas KUIJPER

get. Douwe Isbrandsz(=#2470), Dirkje Sipkes(=#2471)


YSBRAND\YSEBRANT DOUWES\D. RYKEBOER

2 SOUR S50


get. de vader D. = DOUWESZ woonpl. Kinnum


TRIJNTJE\TRYNTJE JANS de GRAAF

2 SOUR S50


get. Arent de Graaf(=#598), Maamke de Graaf woonpl. Midsland


JAN Ysbrandsz RYKEBOER

get. de vader, de meu Tittje Jans de Graaf(=#4353)


YSBRAND\YSEBRANT DOUWES\D. RYKEBOER

2 SOUR S50


get. de vader D. = DOUWESZ woonpl. Kinnum


TRIJNTJE Klaas POSMA

get. Trijntje Fijkes(=#2927)


MATTHEUS \MATTHEWES WIB\WIJBRANDS de GRAAF

Wijbrand en zijn voorouders woonden vermoedelijk al zeer lang op Kinnum no 10 (hedendaagse nummering). Zijn zoon Dirk nam het weer van hem over. Toen Dirk in 1866 overleed zette zijn vrouw, Reijnsje Stada samen met hun zoon Mattheus, het bedrijf voort. Zij was in die jaren de stierenhoudster van Kinnum. Zoon Mattheus trouwde mwt Fettje Groendijk en kregen vele kinderen. Eén van die kinderen, zoon Pieter volgde hen op. zie verder bij Pieter (# 11448)
Maar , en nu komt Jan v.Dieren aan het woord: Mattheus, de zoon van Wijbrand, trouwde met Trijntje Rijkeboer in 1811 en via haar kwam het in handen van de familie de Graaf .


TRIJNTJE DOUWES RIJKEBOER

get. de vader, Rinck Hendriks


MARTIEN Matthewes

get. Wijbrand Jacobs(=#3957), Jacomijntje Wijbrands


VOLKERD feyesz

get. de vader


TETTJE DOUWES SWERVER

2 SOUR S118


get. de gr.moeder Martjen Cornelis


MARTJE Volkerts

get. de moeij Neeltje Feijes


JANTJE Volkerts

get. de meu Neeltje Feijes


JANTJE Volkerts

get. de meu Neeltje Feijes


JANTJE Volkerts

get. de oude meu Marij Jans


DOUWE Volkertsz

get. de gr.moeder Trijntje Jans(=#2478)


NEELTJE Volkerts

get. de oude meu Marij Jans


DOUWE Volkertsz

2 SOUR S7


get. Marie Jans


TRIJNTJE Volkerts

2 SOUR S7


get. Marie Jans Bakker