Terschellinger DNA

Notes


JAN GAUWESZ

Gevonden in een Coopbrief van 12-05-1675, Ral , 4799/3. Zijn partner gevonden in Coopbrief van 06-05-1686, Ral 4800/2, toen bleek Jan Gauwesz al overleden. In 1667 kocht hij een huis en erf op Stortum van Feijke Siebesz, zie J,v,Dieren in Sml 2004,nr 2,
blz 107.


EELKE JANS\JANSZ COOP\ KOOP

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. jm. wedn. get. de moeij Lijsbet Alofs(=#1575)


NEEKE\NEELTJE\NEKE JANS PRONKER

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. jd. get. de vader, Antje Alof(=#389)


JAN Eelkesz COOP\KOOP

2 SOUR S7


get. Martjen Sijmens


FEIJE Eelkes COOP\KOOP

2 SOUR S7


get. de oude moeij Maartjen Sijmons


MAAMKE Eelkes COOP\KOOP

2 SOUR S7


get. de gr.moeder


EELKE JANS\JANSZ COOP\ KOOP

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. jm. wedn. get. de moeij Lijsbet Alofs(=#1575)


GRIETJE\PIETJE PIETERS PIE

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. jd. In S.m.l. dd.06.2001 blz 77 wordt ze Pietje genoemd.


PIETER Eelkesz KOOP

get. de vader, de moeij Neeltje Jans Koop


JAN JANSZ KOOP

get. Aagt Jans Doopreg. Tersch.


NEKE Jans KOOP

get. de vader, Antje Esterwegen


NICELE\NICOLE\NIKELE EELKES COOP\ KOOP

2 SOUR S7


get. de moeij Neeltje Jans Koop


TRIJNTJE WILLEMS JUURTS SWART

get. Antje Jacobs Boers(=#517)


MARCUS jansz KNOP

get. de meu Maaijke Jacobs(=#2261)


DOETJEN Eelkes KOOP

2 SOUR S7


get. de moeij Neeltje Jans Koop


JETSE Eelkes KOOP

get. de vader, de moeij Neeltje Jans Koop
Zijn grafsteen werd 1974 in de tuin van het Behouden Huys terug gevonden.


MAAMKE Jacobs WIJNGAARD

get. de vader, de gr.moeder Trijntje Jans Vetschoen


GERRIT EELTJES BLOM

2 SOUR S146


woonpl. West-Tersch. hij koopt op 15-01-1722 een huis in de Torenstraat, op de nu, lege plaats voor de kerk.
In 1735, als Gerrit blom is overleden wordt dit huis gekocht door Pieter Tjebbes. Diens zoon, Tjebbe Pieters, is in 1744 de eigenaar en zijn weduwe in 1782.In 1802 is het huis er niet meer en wordt ook niet meer herbouwd. En nu is het nog steeds een lege plaats.


NEEKE WILLEMS

2 SOUR S161


woonpl. West-Tersch.