Terschellinger DNA

Notes


EVERT EELTJES

get. Vrouwtjen Everts


EELTJE HENDERIKS\HENDRIKSZ KUIJPER

2 SOUR S72


woonpl. West-Tersch. wedn.


ANTJE TEUNES\THEUNES

woonpl. West-Tersch. wed.


ANTJE PIEBES

2 SOUR S304


11-05-1735 (weesboek) In 1748 woont Antje Piebes in de Torenstraat nr 21 en dan is ze weduwe. en houdt er een winkeltje op na. Zie A.J.Zwaal in Sml juni 1998, blz 68.


ROELOF EELTJES

2 SOUR S7


get. de moeij Trijntje Hendriks jm. woonpl. West-Tersch.


ANTJE IESBRANDS\IJSBRANDS\Y. de BEER

2 SOUR S7


Y. = YSBRANDS jd. woonpl. West-Tersch. get. Antje Wopkes(=#7917)


HENDRIK Roelofsz

2 SOUR S7


get. Antje Theunis(=#2368)


JANTJEN Roelofs

2 SOUR S7


get. Imke Douwes(=#2373)


ANTJE Roelofs

2 SOUR S7


get. de moeij Imkje Douwes(=#2373)


WILLEM EELTJES KUIJPER\KUYPER

2 SOUR S105


get. de moeij Trijntje Hendriks woonpl. West-Tersch.


GRIETJE JANS STADA

2 SOUR S105


get. Marij Cornelis(=#1199) woonpl. West-Tersch.


NEELTJE eeltjes

get. Barber Alberts