Terschellinger DNA

Notes


EELTJE WILLEMSZ KUYPER\ KUIJPER

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. de moeij Maaijke Jans Stada(=#4687) In de kerkelijke doop/trouwboeken wordt hij Kuijper genoemd; in de Burg.St. echter Stada. Zijn nakomelingen werden toch Kuijper genoemd


MAAMKE Jans LEMMERHART\LEMMERHERT\L.

2 SOUR S7


get. de oude moeij Maamke Hendriks woonpl. West-Tersch. L. = LEMMERHIRDT Maamke wordt ook Marritje genoemd


JAN ANDRIES\A. LEMMERHART\LEMMERHERT

2 SOUR S7


A.=ANDERIES


JANTJE\JANTJEN ANDRIES \ANDERIES LORTS

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


ANNA ELISABETH Jans LEMMERHART\L.

2 SOUR S7


get. Maamke Hendriks L. = LEMMERHERT


WILLEMINA\WILLEMIJNA Jans LEMMERHART\L.

2 SOUR S7


L.=LEMMERHERT get. Neeltje Pieters Pie


NEELTJE Jans LEMMERHART\LEMMERHERT

2 SOUR S7


get. Neeltje Pieters Pie


HENDRIK Jansz LEMMERHART\LEMMERHERT

2 SOUR S7


get. Marij Douwes Geus


ANDRIES Jansz LEMMERHART\LEMMERHERT

2 SOUR S7


get. de vader, de moeij Trijntje Andries(=#4335)


JACOB eeuwesz

get. Trijntje


FRANS SJOERDS SMID\SMIDT

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. jm. 23-11 (?)


MAAMKE\MARRETJE\MARTJE EEUWES

get. de moeder woonpl. West-Tersch. jd.


SJOERD Frans SMID\SMIDT

2 SOUR S7


get. de oude moeij Japke Jans


MAAMKE Frans SMID\SMIDT

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Neeke Jacobs (=#2534)


SJOERD Fransz SMID\SMIDT

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Neke Jacobs (=#2534)


ANTJE Frans SMID\SMIDT

2 SOUR S7


get. Japke Eewerts


JACOB Fransz SMID\SMIDT

2 SOUR S7


get. Trijntje Alberts


HENDRIK JANSEN (ALOF) JANSZ MEYER

2 SOUR S7


woonpl. west-Tersch. 11-06 (?)


AALTJE\AALTJEN EEUWES\IEWES\IEUWES

2 SOUR S7


get. de moeij Trijntje Jacobs woonpl. West-Tersch.


EEUWE\IEWE Hendriksz MEYER

2 SOUR S7


get. de moeij Maamke Ieuwes (=#2536)


TRIJNTJE Hendriks MEYER

2 SOUR S7


get. Trijntje Douwes


JAN ATTESZ

Atje schijnt in ca begin 1752 te zijnoverleden.Erzijntoenvoogden aangesteld over de kinderen. zie RAL, inv.nr. 6988, dd.
30.09.1752.