Terschellinger DNA

Notes


ANTIE\ANTJE JANS JONGEBOER

get. Atje Jetses(=#2898)


ANE Ennesz WIJGA

get. de vader


ENNE Ennesz WIJGA

get. de vader


RUURD Ennesz WIJGA

get. de vader, Tetske Jans


JOHANNES Ennesz WIJGA

get. de vader, Tetske Jans


JAN Ennesz WIJGA

get. de vader, Jetske Jans


BAUKJEN Ennes WIJGA

get. de vader Ietske Jans


MINKJE Ennes WIJGA\WIJGE

get. de vader


MINKIE Ennes WIJGA\WIJGE

get. de vader


JAN Ennesz WIJGA\WIJGE

get. de vader


JAN CORNELISZ JONGEBOER

in Koop-en Transportactes van1675-1678 wordt heel duidelijk een Jan Jacobsz Jongeboer genoemd, maar van wie is hij de vader ?
En in Hee stond er in 1728 een stuk land op naam van ene Cornelis Jansz Jongeboer. De vader van Jan Cornelisz J.?
Hij wordt als ouderling op Oost-Tersch genoemd in 1757. En in 1745 wordt hij in een acte genoemd als schipper op het fluitschip
" de Vrouw Elisabeth Maria"
Het echtpaar had een huis ,vastgebouwd aan het huis van Gossen Tjaards op Stortum


REINSKJE\REINSKJEN\RINSKE JETSEN\JETSES

2 SOUR S33


Reinskje maakt een testament . Ral, inv. nr. 6989, dd. 10-08-1782.


EPKE GERRITS LUIDENGA

In 1785 koopt Gerrit Epkes het huis Torenstraat no 1 In 1796 woont hij daar nog steeds.


TRIJNTJE epkes

get. Aaltje Nicolaas


EVERARDUS KANNEGIETER

woonpl. Workum


MAIJKE van VLIET

woonpl. Leeuwarden


EVERD\EVERT SIEUWERTS\SJOERDS

2 SOUR S147


STIJN\STIJNTJE HENDRIKS BLOEM

2 SOUR S147


EVERT LAASEN ROOS

woonpl. Hoorn jm.


NEELTJE\N. TJALFS\TJALLINGS JOLLEMA

N. = NEELTJEN woonpl. Hoorn jd.


LAAS Evertsz ROOS

get. de vader, Japke Philippus


LAAS Evertsz ROOS

get. de vader, Japke Philippus


TJALLING Evertsz ROOS

get. Tjalling Siebesz, Jaakjen Oenes


JAN gerritsz de BEER

get. Jaakjen Jans na 1811 de Beer


NEEKE Everts ROOS

get. de vader, de gr.vader Laas Leendertsz, de gr.moeder Japke Philippus