Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS FEIJES PRONKER\PRONKERT

2 SOUR S148


get. de vader


DIRKJE Jacobs STOBBE

2 SOUR S109


(?) waarschijnlijk


FEIJE\FEYE VOLKERTS\V. FEIJESZOON

2 SOUR S119


woonpl. West-Tersch. jm. get. de meu Neeltje Feijes V. = VOLKERTSZ


JANTJE\JANTJEN WILLEMS REE

2 SOUR S119


woonpl. West-Tersch. jd. get. de gr.moeder Maamke Stevens(=#6224)


NEELTJE feijes\feyes

2 SOUR S7


get. de vader, Aaltje Pieters Winter (=#639)


ROELOF feijesz\feyesz

2 SOUR S7


get. de vader, de moeij Maartje Folkerts


TRIJNTJE feijes\feyes

2 SOUR S7


get. de vader, Antje P. Winters (=#639)


WILLEM feijesz\feyesz

2 SOUR S7


get. de moeij Aaltje P. Winter (=#639)


VOLKERT feijesz\feyesz

2 SOUR S7


get. de moeij Maartje Willems Ree


VOLKERT feijesz\feyesz

2 SOUR S7


get. de oude moeij Aaltje Pieters Winter (=#639)


NEELTJE feijes\feyes

2 SOUR S7


get. de moeij Maartje Willems Ree


CORNELIS feijesz\feyesz

get. de vader


JACOB KLAAS JONGEBOER

2 SOUR S149


get. de vader


MARTJE FEIJES FEIJESZOON

2 SOUR S149


get. de moeij Martje Willems Ree


JAN JACOBS (van de) NADORT

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Lijsbet Jans woonpl. West-Tersch.


NEEKE\NEELTJE FEIJKES\FEYKES TOT

2 SOUR S7


get. Leijsbet Jacobs woonpl. West-Tersch.


KLAAS FEIJKESZ\FEYKES TOT

2 SOUR S7


get. de vader woonpl. West-Tersch.


TREIJNTJE\TRIJNTJE hendriks

2 SOUR S7


get. de vader


HENDRIK Klaasz TOT

get. de vader, de meu Pietje Douwes Reus(=#1300)


KLAAS FEIJKESZ\FEYKES TOT

2 SOUR S7


get. de vader woonpl. West-Tersch.


AALTJE Folkerts\Volkerts

2 SOUR S7


get. de moeij Maamke Sipkes


FEIJKE\FEIKE JANSEN

get. de vader, Albertie Feikes