Terschellinger DNA

Notes


YTJE feikes

onecht kind get. Wijtske Sijmons


SIJMEN feikesz

get. Engeltje Sijmens


DIRK feikesz

get. de vader, Ytje Cornelis


FEIKE MARTENS\MARTENSZ TROMP

2 SOUR S63


Op Landerum was hij ouderling in 1749.


NEELTIE\NEELTJE CORNELIS\KORNELIS BAKKER

2 SOUR S63


CORNELIS feikesz

get. de vader, Atje Douwes


ARJEN feikesz

get. de vader, Trijntje Martens


FEIKE\FEYKE SIPKES

woonpl. Vlieland


CORNELIS Willemsz SWART

get. de vader


JACOB THOMAS\TOMAS KOOP

2 SOUR S36


NEELTJE\NEELTJEN FEIJES

2 SOUR S36


get. de moeij Trijntje Hessels


NEELTJE\NEELTJEN FEIJES

2 SOUR S36


get. de moeij Trijntje Hessels