Terschellinger DNA

Notes


JAN ALBERTS ROOS

2 SOUR S23


get. Jantien Klaas


NEELTJE ANDRIES BOS

2 SOUR S23


get. de vader, Jantje Jans


CORNELIS ALBERTS ROOS

2 SOUR S24


get. de vader, Hittje Cornelis . Volgens een acte van Not. Brandenburg, nr 33 van 1821 was er nog een zoon, naast Albert, die samen als enige erfgenamen waren van hun ouders. Wanneer die ontbrekende zoon geboren is is verder niet bekend: Jorrit Cornelis Roos, eveneens landbouwer in Lies


WIETSKE CORNELIS GROENDIJK

2 SOUR S103


get. de vader, Wietske Leenderts


ANTJE CORNELIS ROOS

2 SOUR S358


ANNE CORNELIS ROOS

2 SOUR S358


GEERTJE CORNELIS ROOS

2 SOUR S358


CORNELIS CORNELIS ROOS

2 SOUR S358


JAN CORNELIS ROOS

2 SOUR S358


ALBERT JANS VISSER

2 SOUR S25


Zij kocht als weduwe van Albert Jans Visser het huis in de Torenstraat 12 van Trijntje Frans(#2753) in 1791. Zier A.j.Zwaal in Sml mrt 1998, blz 10/11.


NEELTJE HENDRIKS SWART

2 SOUR S25


woonpl. Hoorn, West-Tersch. In 1791, kocht ze, nadat ze weduwe was, een huis in de Torenstraat no 12.
Ze kocht het van Trijntje Frans. Meer hierover: zie Sml. no 1, 1998, blz. 10/11. Of kijk bij David Foppes Smid.


JAN PIETERS VISSER

2 SOUR S398


TRIJNTJE TIJS

2 SOUR S399


woonpl. West-Tersch.


SIJMON JANS VISSER

2 SOUR S25


TRIJNTJE JANS VISSER

2 SOUR S25


STEIJNTJE JANS VISSER

2 SOUR S25


woonpl. West-Tersch. testament 09-03-1803 6990


HENDRIK JELLES SWART

2 SOUR S395


woonpl. West-tersch. Woonde in de Torenstraat 131, vermoedelijk als huurder. Testament 25-02-1766 (Ral


JAPKE HEERTJES BLOEM

2 SOUR S395


woonpl. West-Tersch.


PIETER GERRITS (Wijbrands) ROTGANS

Hij had 6 kinderen
Bij de stormvloed van 1825 was hun huis vwerwoest en onbewoonbaar. Schade geschat op fl 100,- . de boerderij werd herbouwd en in 1838 verkocht aan schipper Jan Harmensz van Zwol te Kinnum


JAPKE ALBERTS VISSER

woonpl. West-Tersch.


ALBERT JANSZ KNOL

In 1757 koopt Albert het huis nr 82 in de Molenstraat van de voogden van Frans, de zoon van Sjoerd Frans en Grietje Alberts. Zie A.J.Zwaal in Sml sept 1998, blz 128.


GRIETJE Alberts KNOL

get. Jantje Jans


JAN Albertsz KNOL

get. Jantje Jans


LEENDERT Albertsz KNOL

get. Trijntje Gerrits (hsv C. Lucius)


TRIJNTJE Alberts KNOL

get. Trijntje Gerrits


JAN Albertsz KNOL

get. Trijntje Gerrits


JAN Albertsz KNOL

get. Trijntje Christiaans (hsv Cornelis Lucius)


GRIETJE Alberts KNOL

get. de ouders


NEELTJE KNOL

onecht kind


LIJSBETH\LEIJSBETH Alberts KNOL

get. Trijntje Gerrits