Terschellinger DNA

Notes


FOLKERT DOUWES

woonpl. West-Tersch. wedn.


TRIENTJE\TREIJNTJE\TRIJNTJE HAANTJES

2 SOUR S7


woonpl. Vlieland wed.
In een Koop en Transportacte wordt in 1687 al een Ruert Haentjesz genoemd. Ral inv.nr,4800/4, maar er is een te grote afstand tussen 1687 en deze generatie om die te kunnen vullen met de ontbrekende familieleden.


JAN JANS EYBEN

In het boek "de Lutine" ISBN 90 6868 223 7/ NUGI 645 blz 99 wordt Jan Jansz Eyben genoemd, In zijn testament van 1801 blijken zijn erfgenamen nog bergloon tegoed te hebben van de Lutine. J.J.Eyben was berger in 1800 van de Lutine.
Zie ook de opmerking bij # 4226!!!


TRIENTJE\TREIJNTJE\TRIJNTJE HAANTJES

2 SOUR S7


woonpl. Vlieland wed.
In een Koop en Transportacte wordt in 1687 al een Ruert Haentjesz genoemd. Ral inv.nr,4800/4, maar er is een te grote afstand tussen 1687 en deze generatie om die te kunnen vullen met de ontbrekende familieleden.


FOLKERT\VOLKERT OENESZ BOON

get. de vader


OENE Folkertsz\Volkerts

get. Oene Volkerts(=#6018)


NEELTJE Folkerts\Volkerts

get. de vader


NEELTJE Folkerts\Volkerts

get. Anne Klaas Schaap(=#893)


JANTJEN Folkerts\Volkerts

get. Anne Klaas Schaap(=#893)


WIETSE Folkertsz\Volkertsz

get. de vader


FOLKERT\VOLKERT OENESZ BOON

get. de vader


LIESBET LAAS ROOS

woonpl. Hoorn


FOLKERT\VOLKERT OENESZ BOON

get. de vader


LAAS PIETERSZ ROOS

woonpl. Hoorn woonpl. Lies


ANNETTE Pieters BONNE

get. de gr.vader Cornelis Feikesz(=#1278), Pietje Cornelis(=#1279)
Annetje en Laas woonden in Formerum.


FOPKE CORNELISZ FOPKES

2 SOUR S151


woonpl. Ameland


GRIETJE TEUNIS de VRIES

woonpl. West-Tersch.