Terschellinger DNA

Notes


FOPPE FOPPES\FOPPESZ SMID\SMIDT

woonpl. West-Tersch.


GRIETJE* HENDRIKS KOOP

woonpl. West-tersch.
Mogelijk dezelfde als GRIETJE* henderiks/hendriks KOOP


FOPPE SIEBES\ZIEBESZ SMID

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. wedn. get. de gr.moeder
in 1785 woonde hij in Bolsward, later weer op Tersch.Hij woonde in de Torenstraat en had meerdere huizen in bezit. En het huis in de Lange Buuren 17-194 had hij in 1781samen met Jan Adriaansz Prins.
J.v. Dieren schreef een artikel over hem in Sml 1982 nr 5. Het huis in de Torenstraat naast het raadhuuis, verkocht hij in 1784 aan
Teunis Cornelis Rotgans (#7274)


MAAMKE\MARRETJE\MARTJE DIRKS

woonpl. West-Tersch. wed.


GERRIT Klaasz BUIL

get. Grietje Reltjes(=#3085)


TIJS JACOBSZ de ZEEUW

jm. woonpl. West-Tersch.


BARBER\BERBER FOPPES

get. de gr.moeder Vrouwtje Alberts jd. woonpl. West-Tersch.


TIJS JACOBS

get. Antje Jans. Tijs kocht en huis in de Torenstraat nr 137 in 1782 uit de nalatenschap van Adriaan Willems de Zeeuw(#7755)


BARBER\BERBER FOPPES

get. de gr.moeder Vrouwtje Alberts jd. woonpl. West-Tersch.


SIEBE\ZIEBE FOPPES

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Vrouwtjen Alberts woonpl. West-Tersch. jm.


GRIETJE JANS DOEKSEN\DOEKZEN

woonpl. West-Tersch. jd.


FRANS ADRIANUS VUURER

woonpl. West-Tersch. Hij was bij de gerging van het goud van de Lutine betrokken als klokduiker in 1822. zie blz 102 van het boek " de Lutine" van Bert Huiskes en Gerald de Weerdt


CORNELIA JOHANNES (de) MINK

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. Aaltje Pieters Winter(=#639)