Terschellinger DNA

Notes


TJALF FRANS\FRANSZ

get. de vader


TRIENTJE\TRIJNTJE\TRYNTJE LIEUWES

Op 08-07-1801 bleek Trijntje erfgename te zijn van Jacob Groot en Antje Cornelis te Formerum


LIEUWE Tjalfsz

get. de vader


TRIJNTJE Tjalfs

get. de vader, Trijntje Reltjes(=#2742)


MARIJ Tjalfs

get. de vader, Trijntje Reltjes(=#2742)


TRIJNTJE Tjalfs

get. de vader, Trijntje Reltjes(=#2742)


FRANS JACOBS

Vermoedelijk is dit Frans Jacobs Goudkoorn.


PIETER DOUWESZ

In 1783 blijkt Pieter reeds overleden te zijn want zijn weduwe, Trijnte Frans verkoopt hun huis in de Torenstraat 12 in 1789 aan David Foppes Smid(# 1999). Maar dat ging niet door, want David sloeg op de vlucht wegens geknoei bij reparaties aan de Brandaris. Toen verkocht ze het in 1791 aan Neke Hendriks Swart (#18384). Zie A.J.Zwaal in Sml mrt 1998, blz 10/11.


TRIJNTJE frans

get. de vader
Begraafdatum kan ook van Trijntje Frans uit Midsland zijn. Kleindochter?


OTTE\OTTO BERNARDUS Henricusz van MARLE

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Weijntje Snoek (=#3491) woonpl. West-Tersch. wedn.. Hij was gerechtsdienaar op West


MINS\MINTJE\MINTJEN FRANS\FRANSES

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Trijntje Zijmons woonpl. West-Tersch.


FRANS Ottesz\Ottosz van MARLE

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Maria van Marle(=#3489)


JOCHEM FRANSZ

get. de vader woonpl. West-Tersch.


MAAMKE HENDRIKS

woonpl. West-Tersch.


FRANS JANSZ

get. Jacob Attesz(=#3785), Trijntje Jelles(=#3786)


JACOMIENTJE\JACOMIJNTJE JANS

get. de vader, Teuntie Jacobs


TRIJNTJE frans

get. de vader


JAN fransz

get. Aaltje Cornelis


JAN ATTESZ

Atje schijnt in ca begin 1752 te zijnoverleden.Erzijntoenvoogden aangesteld over de kinderen. zie RAL, inv.nr. 6988, dd.
30.09.1752.


ATJE HENDRICKS STORM

Atje schijn begin 1752 te zijnoverleden.Erzijnvoogdenaangesteld over de kinderen. Ral, inv. nr. 6988, dd. 30-09-1752.


HENDRICK jansz

get. Cijke Pieters(=#1369)(hsv. Cornelis Hendriksz Storm(=#1368))


HENDRIK jansz

get. Keeke Pieters(=#1369)


WILLEM jansz

get. Keeike Pieters(=#1369)


CORNELIS jansz

get. Trijntje Jelles(=#3786)(hsv. Jacob Attesz(=#3785))


PIETIE jans

get. Lobbrig Pieters(=#1502)


NEEKE jans

get. de vader, Leentie Thomas


FRANS JANS\JANSZ

2 SOUR S17


MAAMKE\MARIJ JANS

2 SOUR S17