Terschellinger DNA

Notes


MARIJ frans

get. de vader, Marij Lieuwes


CORNELIS fransz

get. de vader, Barber Lieuwes


JACOB CORNELISZ GROOT

wedn. ; In 1775 werd hij oud-burgemeester genoemdJorritsz


TRIENTJE\TRIJNTIE\TRIJNTJE\TRYNTJE FRANS

get. de vader, Saakjen Dirks


LIEUWE FRANSZ LIEUWEN

get. de vader, Marij Lieuwes.
Hij was in 1765 regerend schepen, samen met Albert Cornelis Roos.


NEELTIE\NEELTJE REIJNDERS\REINDERS

get. de vader, Japke Jans


FRANS REINDERS\REIJNDERS\R. (de) GROOT

woonpl. Midsland wedn. get. Lieuwe Frans(=#2774), Neeke Reijnders(=#5777) R. = REIJNDERSZ


KLAASKE\KLASKE PIETERS SORGDRAGER\Z.

Z. = ZORGDRAGER get. de vader


CORNELIS Fransz (de) GROOT

get. Baukje Frans
Na 1811 is het voorvoegsel "de" bij de achternaam gevoegd.
Hij was in 1828 kaagschipper van de "Vrouwe Janke". Zie "de Miedbringer" van Maart 1999, blz 16. Art.v. Teunis Schol.


GEERTJE Wietses BOON

get. Oene Volkerts(=#6018), Geertje Wietses(=#6019)


JACOB LIP\LIT

2 SOUR S7


Jacob was korporaal en was afkomstig van Merkenbach in Nassau Dillenburg (Duitsland)
Hij was kroegbaas in de Lange Buuren 29-199


NEELTJE FRANS SMID\ SMIDT

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Neeltje Jacobs (=#2534) woonpl. West-Tersch.
In 1811 was Neeltje weduwe.


MAAMKE Jacobs LIP\LIT

2 SOUR S7


get. Aaltje Euwes(=#2537)


WILLEMINA\WILLEMIJNA Jacobs LIP\LIT

2 SOUR S7


get. Aaltje Euwes (=#2537)


FRANS TIJALFSZ\Tjalfsz

get. de vader