Terschellinger DNA

Notes


PIETER LOUWERISZ

Coopbrief 23-02-1712 van Neel Claas gericht aan de erven van haarman. Hieruit blijkt dat hij al in of voor 1712 is overleden


WIETSE OENES BOON

get. Pietje Douwes(=#7713)


SIEUWKE\S. FREERIKS\FREERKS

get. Jantje Gauwes S. = SIOUKJE/SJOUKJEN


PIETER OENESZ\OONESZ BAKKER

get. de vader


JOHANNA FREDERIKS\freerks EWOUD

get. Steijntje Meijrs


ONE Pietersz BAKKER

get. Ietske Jans Jongeboer(=#6026)


TRIJNTJE Pieters BAKKER

get. Sioukje Frederiks(=#2832)


FRERIK Pietersz BAKKER

get. Ietske Jans Jongeboer(=#6026)


OENE FRIESKES\FRISKES\VRIESKESZ

get. de vader, Antje Sijmons (hsv Feyke Cornelis) woonpl. Formerum wedn. woonpl. West-Tersch.


NEEKE\NEELTJE ALDERS\ALLERTS WORTEL

woonpl. West-Tersch. Deze Neke is dezelfde


OENE FRIESKES\FRISKES\VRIESKESZ

get. de vader, Antje Sijmons (hsv Feyke Cornelis) woonpl. Formerum wedn. woonpl. West-Tersch.


JANTJE\JANTJEN OTTES\OTTESZ

woonpl. West-Tersch.


NEELTJE G. CAMPBELL

get. moeij Rimkje Jacobs