Terschellinger DNA

Notes


AALTJEN\AALTIEN GAAUWES

get. de vader, Neeke C. Groendijk


AALTJEN\AALTIEN GAAUWES

get. de vader, Neeke C. Groendijk


KLAAS GAAUWESZ\GAUWESZ

woonpl. Hoorn


JILTJE* RELTJES groendijk

woonpl. Lies jd. wed.
Mogelijk dezelfde als JILTJE* Relties/Reltjes GROENDIJK


BATJE Klaas

get. Gauwe Cornelis(=#1331)


RELTJE Klaas

get. Trijntje Douwes


TRIJNTJE Klaas

get. Trijntje Douwes


OENE GAAUWES\GAUWES SPANJERT

woonpl. Hoorn


TRIENTJE\T. FOLKERTS\VOLKERTS v. d. DAM

T. = TRIJNTJE/TRYNTJE woonpl. Hoorn


KLAAS Oenesz SPANJERT

get. de vader, Jantje Gauwes(=#2861)


SJOERD\SJOERDT GABBES

wedn. woonpl. West-Tersch.


AALTJE JANS KOGAALE

jd. woonpl. West-Tersch.


JAN JACOBS SLUIJK

2 SOUR S152


woonpl. West-Tersch. testament 20-03-1740 6948


GEERLOF JANS\JANSZ VISSER

2 SOUR S7


woonpl. Oost-Vlieland


GRIETJE JOEKES\JOEKKES

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. jd.


JAN Geerlofsz VISSER

2 SOUR S7


get. Neeke Bouwes


GERBEN\GERBRAND CLAASZ JONGKINT

woonpl. Vlieland


JANTIEN\JANTJE CORNELIS\KORNELIS

woonpl. Formerum


CLAAS Gerbensz\Gerbrandsz JONGKINT

get. Cornelis Hillesz, Neeltjen Tjerks


ALBERT Gerbensz\Gerbrandsz JONGKINT

get. de gr.vader Cornelis Hillesz, de gr.moeder Neeltjen Tjerks


NEEKE Gerbens\Gerbrands JONGKINT

get. de vader, Antje Hendriks


NEEKE Gerbens\Gerbrands JONGKINT

get. Neeltie Tjerks


SIPKE Gerbens\Gerbrands JONGKINT

get. Cornelis Hillesz, Hiltie Gerrits