Terschellinger DNA

Notes


GERBRAND WIBRANDSZ

Testament dd. 04-04-01755, RAL, inv. nr. 6988. Hij was ouderling in Hoorn in 1757


GERBRAND WIBRANDSZ

Testament dd. 04-04-01755, RAL, inv. nr. 6988. Hij was ouderling in Hoorn in 1757


AATJE\ATJE JETSES

23.08.1748 schepenacte RAL, inv.nr.6988: Atje machtigt haar vader om gage te innen van haar verongelukte man, stuurman in
lands dienst. Al in 1746, maakte Gerbrand Wijbrandsz met de kerkeraad van Midsland een afspraak om de schuld van fl 100.- die Atje daar had te vereffenen, hetgeen op 04-09-1763 is betaald uit de verdiende gage van Frans Jansz, de zoon uit het eerste huwelijk van Atje


AATJE\ATJE JETSES

23.08.1748 schepenacte RAL, inv.nr.6988: Atje machtigt haar vader om gage te innen van haar verongelukte man, stuurman in
lands dienst. Al in 1746, maakte Gerbrand Wijbrandsz met de kerkeraad van Midsland een afspraak om de schuld van fl 100.- die Atje daar had te vereffenen, hetgeen op 04-09-1763 is betaald uit de verdiende gage van Frans Jansz, de zoon uit het eerste huwelijk van Atje


FRANS jansz

get. Grietie Sibrands


TRIJNTIE jans

get. Neke Sibes


CORNELIS jansz

get. Grietie Sibrands


NEEKE jans

get. Reinskjen Jetses(=#4494)


GRIETIE jans

get. Trijntje Jetses


JAN jansz

get. Antie Jetses(=#416)


CORNELIS GERKESZ BAKKER

bron: D.Bos in de Miedbringer no 64, blz 9.


GRIETJE GERKES BAKKER

2 SOUR S153


get. de moeder


PIETER DIRKS\DIRKSZ REUVEKAM\REUVEKAMP

2 SOUR S7


woonpl. Hollum (Ameland)


LIJSBET* Gerkes BAKKER

get. de moeder
Dezelfde als LEIJSBETH/L* GERKES BAKKER


POP\POPKE GERKES BAKKER

2 SOUR S155


jm. woonpl. West-Tersch. Het echtpaar trouwde op Vlieland, waar de bruid woonde. 14 dagen later, toen op 19 januari 1795 de Republiek de Zeven Provincien plaats maakte voor de Bataafse Republiek, wisten ze op Vlieland en Rerschelling daar niets van, want door de ijzige winter waren deze eilanden geheel van de buitenwereld afgesloten. Een week later, op 26 jan. kwamen ze dat op Texel wel te weten en pas begin febru ariopVlielandenTerschelling.Zie het boek "de Lutine" van van uitgeverij
Toth ISBN 90 6868 223 7/NUGI 645, blz 49.


NEELTJE LUCAS GROL

2 SOUR S70


jd. woonpl. Vlieland


PIETER Popsz\Popkesz

get. Trijntje Volkerts(=#2395)


CORNELIS Popsz\Popkesz

get. Rinkjen Klaas