Terschellinger DNA

Notes


GERRID\GERRIT AARJENS\ARJENS MEIJER

2 SOUR S157


woonpl. West-Tersch. 22-10-1745 (weesboek) ; schipper.; Vermoedelijk was hij het die de puinhoop op de hoek van de Langebuurtstraat en de Torenstraat, na de brand van 1666, kocht voor fl 200,-- en er een herberg bouwde. Zijn weduwe,
zette de zaak door en de erven verkochten het aan Cornelis Pieters Kees (# 1690) en aan Jan Romkes (#5037)
zie verder bij Goverd Bergman (# 3162)
In Coopbrief van 01-09-1712 wordt zijn naam weer genoemd, Vermoedelijk is bovenstaande zijn kleinzoon (ca 1700- 1705 geboren) en dat bovenstaand verhaal op zijn grootvader slaat.
In 1741 koopt Gerrit een huis in de Molenstraat nr 82 en zijn zoon Harmen verkoopt het weer in 1762. Zie A.J.Zwaal in Sml sept,
1998, blz 128.


MARIJ JANS ZEEMAN

2 SOUR S9


woonpl. West-Tersch.


JAPKE JANS RUMBEEK\RUNBEEK

get. Sjoukje Cornelis


GERRIT JANS DOEKSEN

Gerrit woonde op Kaard 2. Zijn dochter Maamke trouwde met Leendert Jans Pals en zij zetten het boerenbedrijf daar voort, totdat ze het niet meer zagen zitten en vertrokken met vele andere Terschellingers naar Amerika in 1869. Nieuwe eigenaar werd koop-man Jacob Hendriksz Stobbe van West, maar hij verkocht de zaak al gauw door aan Cornelis Willem Doeksen (# 13788)


JAPKE JANS RUMBEEK\RUNBEEK

get. Sjoukje Cornelis


JAN RUNBEEK

Dit echtpaar woonde op Kinnum


LEENDERT Jansz PALS

get. Arjen Pietersz(=#657), Antje Leenderts(=#3591)


GERRIT TEUNIS HAKVOORT

2 SOUR S118


afkomstig uit Urk woonpl. West-Tersch. Hij kocht het huis Lange Buuren 17-194 in 1806 van Trijntje Douwes Geus. Die had de
helft van het huis gekocht in 1792. De andere helft was al van haar. In 1811 woonde ze daar nog met haar man Albert Kaale, maar nu als huurster.
In 1808 verkocht Gerrit voor 450 gld. een aakschuitje aan Dirk Tijmonsz en Willem Cornelis Cupido.
en in 1810 verkocht hij een aakschuit voor 1000 gld. aan Louw Hakvoort. en eenzelfde schuit aan Pieter Gerrits Rotgans voor 820 gld.


GERRIT TEUNIS HAKVOORT

2 SOUR S118


afkomstig uit Urk woonpl. West-Tersch. Hij kocht het huis Lange Buuren 17-194 in 1806 van Trijntje Douwes Geus. Die had de
helft van het huis gekocht in 1792. De andere helft was al van haar. In 1811 woonde ze daar nog met haar man Albert Kaale, maar nu als huurster.
In 1808 verkocht Gerrit voor 450 gld. een aakschuitje aan Dirk Tijmonsz en Willem Cornelis Cupido.
en in 1810 verkocht hij een aakschuit voor 1000 gld. aan Louw Hakvoort. en eenzelfde schuit aan Pieter Gerrits Rotgans voor 820 gld.


GEERTJE MATTHEUS STAM

2 SOUR S118


woonpl. West-Tersch. get. Sipke Douwes Bron overl.datum: S.m.l.,nr 1,maart 2000, blz.44.


GERRIT TEUNIS HAKVOORT

2 SOUR S118


afkomstig uit Urk woonpl. West-Tersch. Hij kocht het huis Lange Buuren 17-194 in 1806 van Trijntje Douwes Geus. Die had de
helft van het huis gekocht in 1792. De andere helft was al van haar. In 1811 woonde ze daar nog met haar man Albert Kaale, maar nu als huurster.
In 1808 verkocht Gerrit voor 450 gld. een aakschuitje aan Dirk Tijmonsz en Willem Cornelis Cupido.
en in 1810 verkocht hij een aakschuit voor 1000 gld. aan Louw Hakvoort. en eenzelfde schuit aan Pieter Gerrits Rotgans voor 820 gld.


MARTJE\MARTJEN WILLEMS REE

2 SOUR S119


woonpl. West-Tersch. get. Maame Steevens(=#6224) woonpl. Amsterdam


TEUNIS GERRITS HAKVOORT

2 SOUR S118


LUBBERTJE KLAAS VAN DOCKUM

2 SOUR S118