Terschellinger DNA

Notes


MATTHIAS\MATTHEW JANS\JANSZ STAM

2 SOUR S118


Mattheus koopt een huis in de Molenstraat 66 voor 62 gulden van Frans Sjoerds Smit (#7084)


TJEBBE JANS\JANSZ de VRIES

2 SOUR S119


woonpl. West-Tersch. testament 27-05-1796 voor notaris C. Wijthoff te Amsterdam testament 29-01-1805 6990


MARTJE\MARTJEN WILLEMS REE

2 SOUR S119


woonpl. West-Tersch. get. Maame Steevens(=#6224) woonpl. Amsterdam


TIOETKE Gerrits KNOLLENBERG\KNOLLENBERGH

get. de vader, Neeke Gossens


KLAASKE Gerrits KNOLLENBERGH

get. de vader


JAN WIGGELES\WIGLES SWART

2 SOUR S159


woonpl. West-Tersch.


MEIJNOUTJE\M.GERRITS ROOMBOER

2 SOUR S160


M. = MEIJNOUWJE/MEYNOUWTJE


GERRIT TJEBBES SWART

2 SOUR S374


Beroep:... kapitein, loodsschipper Mennist . Bron: Gen.Swart.
Begraven op Stryper kerkhof regel 1, grafnr,16


TETJE\TETTJE HENDRIKS BLOEM\BLOM

2 SOUR S40


get. Witske Jans Biens