Terschellinger DNA

Notes


ALBERT LIEUWESZ

Hij wordt als schepen van West-Terschelling genoemd op 09.05.1710. S.m.l. April 1980, blz 41.
Zoon van Lieuwe Lieuwes de Jonge ? Zie S.m.l. no 4, 1998, blz 185. Hij was oorspronkelijk loods, later tonnenboeier.
En 6 maanden later is hij schepen van West Terschelling. Zie Oud Recht. Arch v. West Tersch. dd.15-11-1710
Hij wordt voor het eerst als eigenaar van het huis, in de Molenstraat no 68, dat zijn vader sinds 1683 volledig bezat, genoemd in 1719 en woont er nog in 1748. In 1759 staat Roelof Feijes (# als eigenaar genoemd.


JAN DAVIDSZ

woonpl. West-Tersch. Hij maakte samen met zijn vrouw, op17-03-1763 een testament. In 1773 is er een acte van scheiding tussen de erfgenamen.
Jan kocht in1758 voor 13 gld. van de erven Fekke Klaasz een schuur of huisje staande om oost op de Wal. en in 1762 kocht hij in de Oosterburen, belend met de koper ten oosten, een huis, gekocht van Harmen Gerridsz. Bron: Jan v.Dieren in Sml, maart 2004, blz 23.


FOKEL\FOKELTJE ALBERTS

get. de moeder woonpl. West-Tersch.


PIETER DIRKS KOEN

Deze Pieter Koen is te vinden in de tekst van de acte van16-06-1781(6938) : " Maartje Jans Koen, enigste dochter van wijlen Jan Dirks Koen, zijnde de enigste erfgenaam geweest van wijlen zijn broeder Pieter Dirks Koen"
En in dezelfde archieven van 6927. dd 28-04-1757 wordt een Cornelis Dirks Koen genoemd


FOKEL\FOKELTJE ALBERTS

get. de moeder woonpl. West-Tersch.


ALBERT MARCUS\Markus SCHOL

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. de gr.moeder Grietje Koop
Eigenaar in 1811 van huis Lange Buren 33, gekocht door zijn vader Marcus Thomas voor fl. 35,-- in 1779.


AALTJE LUBS de BOER

woonpl. West-Tersch.


MARCUS\MARKUS THOMAS\THOMASZ\T. SCHOL

2 SOUR S277


woonpl. West-Tersch. T. = TOMASZ get. de vader
Marcus kocht in 1779 een huis in de Lange Buuren no 33-200. Zijn zoon Albert stond in 1811 als eigenaar te boek, doch het huis werd toen bewoond door Barend Tjerks de Haan. Zie J.v.Dieren in Sml, juni 2001, blz81/83


ANNE\ANTJE JANS BIEN\BIETJES

2 SOUR S277


woonpl. West-Tersch. jd. get. de vader
Als begraafjaar had ik eerst uit andere bron 1806 staan


GRIETJE Marcus\Markus SCHOL

get. Grietje Tomas


THOMAS Marcus\Markus SCHOL

2 SOUR S7


get. Grietje Tomas


GRIETJE Marcus\Markus SCHOL

2 SOUR S7


get. Grietje Tomas


DIEVER Marcus\Markus SCHOL

2 SOUR S7


get. de vader


JAN Marcus\Markus SCHOL

2 SOUR S7


get. de vader


ALBERT WILLEMS SWART

woonpl. West-Tersch.


AALTJE LUBS de BOER

woonpl. West-Tersch.