Terschellinger DNA

Notes


JAN ALLERTS HAPPERT

Galjootschipper, In 1679 was hij eigenaar van een huis in de Lange Buren ( no 28). In 1693 was het van zijn weduwe Hielk Cornelis.


CORNELIS Gerritsz ROTGANS

Overl. a/b "Elisabeth Maria", van Amsterdam naar Montevideo


AALTJE Oenes LIEUWEN

get. de vader, Maria Cathrina Brandenburg(=#5383)


OENE GERRITS\GERRITSZ LIEUWEN

get. Teunes Willems woonpl. Midsland


TETJE\T. JOHANNES\JOHS BRANDENBURG

get. de vader, Tettje Jans T. = TETTIE/TETTJE woonpl. Midsland


JOHANNES Oenesz LIEUWEN

get. J. Brandenburg(=#5380), Marij Catrina Brandenburg(=#5383)


CORNELIS GERRITS SORGDRAGER

Bron kinderen: Ali Ykema-Zorgdrager's familiebijbel.
Hij was een welvarende grootschipper of kapitein op de grote vaart. Zie S.m.l.2001, no 4, blz 199. had een dochter in Nieuwendam wonen (1768)
Zijn nalatenschap werd in 1775 verdeeld: zijn huis op Kaard ging naar Willem Pieters Cupido, getrouwd met Geertje Cornelis Zorgdrager, weduwe van Reijn Siebes Zorgdrager.
Hij maakte een testament op 02.01.1748. RAL, inv.nr. 6988.Hij woonde toen op Kaard.
In 1728 was hij al grondbezitter: Hij stond in de kadastermeetboeken van Hee


SEIJKE PIETERS ROTGANS

Meer bijz.h over Seijke: zie S.m.l. no 4, 2001, blz199. Ze erfde het huis op Kaard van haar ouders.


PIETER CORNELIS ZORGDRAGER

Zie S.m.l. 2001, no 4, blz 200.