Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS Oenesz SPANJERT

get. Jantje Gauwes(=#2861)


MARIJ gerrits WAGENAAR

get. de vader, Doetje Willems


WILLEM COMMANDEUR

2 SOUR S339


TRIJN\TRIJNTJE WIJBRANDS

2 SOUR S340


GERRIT EPKES\EPKESZ LUIDENGA

woonpl. Amsterdam
Huw in Harlingen werd 3 weken later op Terschelling ingeschreven


ELISABETH\LIESKE OTTES OVERDIJK

woonpl. Friesland


EPKE Gerritsz LUIDENGA

get. de ouders


GERRIT EPKES\EPKESZ LUIDENGA

woonpl. Amsterdam
Huw in Harlingen werd 3 weken later op Terschelling ingeschreven


WIETSKE Jans LEMMERHERT\LEMMERHIRDT

woonpl. West-Tersch. In de huw.acte Burg.St. dd.28.07.1842 wordt haar patroniem Andries genoemd.


MARIJ gerrits

get. Pieter Cornelis, Hiltje Tijs


ANTJE gerrits

get. de vader


GERTJE gerrits

get. de vader


GERRIT Gerritsz ROTGANS

get. de gr.moeder Trijntje Cornelis In een acte van 15-05-1770 genoemd als voogd (RAL, 4802/5)
In 1784 schepen in Oost-Terschelling, zie S.m.l. 1980 no 3, blz 60.


ANTJE gerrits

get. de vader


GERRIT GERRITSZ ROTGANS

Zie bij opmerkingen bij zijn broer Cornelis (#10358)


MARIA\MARIJ CORNELIS\KORNELIS

Ene Martje Cornelis uit Hee wordt genoemd in de Reg.v.Vord. inv.nr. 55, fiche nr. 128-1, dd. 18-01-1679. Vermoedelijk staan in de acte(s) van deze zelfde datum een aantal "Rotgans"en genoemd die toen op Hee woonden.


ANTIE Gerrits ROTGANS

get. Trijntie Cornelis


GERRIT GERRITSZ ROTGANS

Zie bij opmerkingen bij zijn broer Cornelis (#10358)