Terschellinger DNA

Notes


GERRIT GERRITSZ ROTGANS

Deze Gerrit komt al 1670 in de Koop-en transportbrieven voor en eind 1692 voor het laatst. maar in de kadaster meetboeken van 1725 en 1736 staan er nog steeds een paar stukken land op zijn naam. Of zou dat een zoon zijn met dezelfde naam ? Inderdaad , dat kan kloppen, er is inderdaad een zoon die daarvoor in aanmerking komt.
Verder komt er in de koopbrieven een Gerrit Gerrits Rotgans in Hee voor en ook een in Wolmerum, en bij die laatste staat jr. Dat was in 1692 en bij die andere in 1678 stond niets.
In de belastringlijsten van 1636 stond op de lijst van Stortum ene Pieter Gerritsz. In 1647 ontbreekt hij. Nog niet goed te plaatsen, mogelijk een oom ?
Volgens J.v.Dieren handelde Jacob Claesz Groot(#18418)enkele malen voor 1670 en in 1672 met Gerrit Cornelis Rotgans over enkele stukken land. Volgens mij moet dat Gerrit Gerrits Rotgans geweest zijn, of Cornelis Gerrits Rotgans


NEEKE PIETERS

Op 14.07.1740 wordt ze als weduwe van Gerrit Gerridsz Rotgans genoemd. Schepenacte Ral: 6987.


CLAES GERRITSZ ROTGANS

Wordt in een acte van het oud Recht. Archief dd.27-11-1718 als kind van Gerr.Gerr. Rotgans en Neeke Pieters genoemd


NEEKE GERRITS ROTGANS

Neeke wordt in het Oud Recht. Archief dd. 27-11-1718 een kind van Gerr. Gedrr. Rotgans en Neeke Pieters genoemd.


GERRIT HARMENS MEIJER\MEYER BAKKER

2 SOUR S42


woonpl. West-Tersch. get. de muij Trijntje Alberts


GRIETJE JACOBS\JACOBUS (van de) NADORT

2 SOUR S42


woonpl. West-Tersch. get. de oud muij Trijntje Jans


HARMEN Gerritsz MEIJER\MEYER BAKKER

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Trijntje Jans Vetschoen


JACOB Gerritsz MEIJER\MEYER BAKKER

get. de gr.moeder Trijntje Jans Vetschoen


GRIETJE Gerrits MEIJER\MEYER BAKKER

get. de gr.moeder Trijntje Jans Vetschoen


GRIETJE Gerrits MEIJER\MEYER BAKKER

get. de vader, Lijsbet Jans Vetschoen


HARMEN GERRITS\G. MEIJER\MEYER BAKKER

2 SOUR S164


G. = GERRITSZ get. de gr.moeder woonpl. West-Tersch. testament 27-09-1796 6959
vermoedelijk slaat de achternaam Bakker op zijn beroep; Hij bleek inderdaad bakker geweest te zijn
Testament van Harmen: Ral, inv. nr.6990, dd15-03-1796. Harmen kocht een huis in de Lange Buuren van Paulus Biman, ook een bakker. En deze had het in 1724 gekocht van Teekje Lourens. Bron: J.v.Dieren in Sml juni 2001, blz 81.


MAAMKE JANS IEMKES\IMKES

2 SOUR S165


JACOB JACOBUS (van de) NADORT

2 SOUR S42


woonpl. Dordrecht


TRIJNTJE\TRYNTJE JANS VETSCHOEN

2 SOUR S203


wed.


CORNELIS Jacobsz (van de) NADORT

2 SOUR S7


get. de gr.moeder


CORNELIS Jacobsz (van de) NADORT

2 SOUR S7


get. de oud moeij Treijntje Jans


JACOB JACOBS SLUIJK

2 SOUR S372


MAAMKE Gerrits MEIJER\MEYER BAKKER

2 SOUR S7


get. de moeij Antje Harmens


CORNELIS Johannesz CUPIDO

get. de vader, de gr.moeder Neeltje Cornelis Bloem(=#1360)


TRIJNTJE Gerrits MEIJER\MEYER BAKKER

get. de gr.moeder Trijntje Jans Vetschoen


DIRK GERBRANDS VISSER

Dirk was loodsman.


TRIJNTJE Gerrits MEIJER\MEYER BAKKER

get. de gr.moeder Trijntje Jans Vetschoen


TEEKE\THEEKE SJOERDS

Attestatie in Workum. Zie S.m.l. 1983, blz 95. Op Terschelling getrouwd


JANKE\JANTJE\JANTJEN GERITS\GERRITS

get. Jouktjen Minnen jd. woonpl. West-Tersch.