Terschellinger DNA

Notes


PIETER TJALFS\TJALFSEN REUS

2 SOUR S201


woonpl. West-Tersch. wedn. get. Jacomijntje Jans(=#5749)


JANKE\JANTJE\JANTJEN GERITS\GERRITS

get. Jouktjen Minnen jd. woonpl. West-Tersch.


GERRIT HOBBESZ\HOBSZ

woonpl. Formerum wedn. get. de vader, Hiltie Gerrits (=#728)


KEIKE\KEIJKE\KIJKE NANNES\NANNINGS

get. de vader, Pietje Pieters(=#602(hsv. Arnt Jansz(=#601)))


GERRIT HOBBESZ\HOBSZ

woonpl. Formerum wedn. get. de vader, Hiltie Gerrits (=#728)


AATJE\ANTJE KERSJES\KORSTES

woonpl. Lies jd.


GEERTJE CORNELIS ZORGDRAGER

woonpl. Kaard. Erfde het huis op Kaard in 1775, bij de boedelverdeling van de nalatenschap van Cornelis Sorgdrager en Seijke Pieters, haar ouders. Ze was toen inmiddels weduwe van Reijn Siebes Rotgans en hertrouwd met Willem Pieters Cupido, Zie J.v. Dieren in S.m.l. 2001, no 4, blz199.
Geertje en Willem maakten in 1791 een testament . Hun huis op Kaard werd gelegateerd aan Reijn Gerrits Doeksen, kleinzoon
van Geertje, Deze verkocht in 1842 dit huis, toen het middelste huis op Kaard aan Willem Cornelis Doeksen.


REIJN Gerritsz DOEKSEN

Rein kreeg het huis Kaard no 2 (oud 191), naast zijn ouderlijk huis gelegen, gelegateerd via het testament van zijn oma Geertje Sorgdrager (# 14120).
Hij verkocht het huis in 1842 aan Willem Cornelis Doeksen. Bron: J.v. Dieren in Sml dec.2001, blz.200.


GERRIT JANSZ KOK

Vermoelijk is hij dezelfde als nr 4561 Hij hertrouwde vermoedelijk voor 1905 in de kerk, maar liet zich voor de zekerheid nogmaals trouwen voor de Burg. Stand in 1814. Hoewel hij toen al 3 kinderen had.


ANTJE Gerrits KOK

get. Jacob Jonkman, Aafke Martens


ANTJE Maartens\MARTENS

get. Antje Ruurds


GERRIT jansz

get. Grietje Martens (hsv. Pieter Abrahams Smid)


JAN jansz

get. Maarij Martens (hsv. Jan de Wolf)


GERRIT JANSEN\JANSZ ROGGE

woonpl. Lies jm.


FROUKJE\VROUWTJE\VROUWTJEN WILLEMS

woonpl. Hoorn jd.


ANTJE Gerrits ROGGE

get. Tjalling Siebes, Barber Willems


MARIJ Gerrits ROGGE

get. Tijs Douwesz, Trijntje Willems


WILLEM Gerritsz ROGGE

get. de vader, Trijntje Willems


JAN Gerritsz ROGGE

get. de vader, trijntje Willems


LOBBRIG Gerrits ROGGE

get. Tijs Douwesz, Trijntje Willems