Terschellinger DNA

Notes


JETJE gerrits

get. Frans Cornelis


RELTJE gerrits

get. Trijntje Douwes


DOUWE gerritsz

get. Jacob Jansz, Trijntje Douwes


TRIJNTJE gerrits

get. Frans Cornelisz


MARTJEN gerrits

get. Frans Cornelisz, Trijntje Reltjes


ITJE gerrits

get. Frans Cornelisz, Trijntje Reltjes


KLAAS GERRITSZ BUIL

get. Jacob Jansz


MARIJ TIAARDS\Tjaards BOER

get. Tijs Jelmers(=#7338)


LOBBERIG Klaas

get. Arent Pietersz Roos(=#583)


GRIETJE Klaas Buil

get. Jan Reltjes Groendijk(=#4997), Trijntje Gerrits(=#3090)


OENE gerritsz

get. Pieter Oenesz, Atje Oenes


GERRIT SIEBES ROTGANS

2 SOUR S28


woonpl. West-Tersch. Beroep:...kapitein


NEELTJE REIJNS de JONG

2 SOUR S28


get. Eijtjen Hellendoorn


GERRIT SIEBES ROTGANS

2 SOUR S28


woonpl. West-Tersch. Beroep:...kapitein


TRIENTJE\TRIJNTJE JACOBS TJEBBES

2 SOUR S162


woonpl. West-Tersch.


GERRIT SIEBES ROTGANS

2 SOUR S28


woonpl. West-Tersch. Beroep:...kapitein


MAGDALENA WILLEMS van REES

2 SOUR S28


Volgens de Burg.St, was ze op 23.06.1822 (trouwdatum) 18 jr. Klopt dus niet met haar geboortedatum. Een week later werd ze zelfs 20 jr.


SIEBE CORNELIS ROTGANS

2 SOUR S306


mennist woonpl. West-Tersch.Hij koopt in 1781, een huis in de Torenstraat (nr 18, staat vermoedelijk ten Z, op de hoek
van de huidige Raadhuisstraat) van Gerrit Siebes Rotgans, die in Amsterdam woont.Zie A.J.Zwaal in Sml juni 1998, blz 68.


TRIJNTJE TEUNIS\THEUNIS REUS

2 SOUR S307


get. de vader woonpl. West-Tersch.


..... Siebes ROTGANS

2 SOUR S28


CORNELIS SIEBES ROTGANS

2 SOUR S28


REIJNTJE SIEBES ROTGANS

2 SOUR S28


REIJNTJE SIEBES ROTGANS

2 SOUR S28


..... Siebes ROTGANS

2 SOUR S28