Terschellinger DNA

Notes


GRIETJE ANES\JANS GROENDIJK

2 SOUR S163


GRIETJE ANES\JANS GROENDIJK

2 SOUR S163


GOSSEN DOUWES\DOUWESZ RIJKEBOER

2 SOUR S19


woonpl. Kinnum/Hee jm. get. de vader, Antje Ysbrands
Meer bijzonderheden woonplaats? Hee no 6. Deze boerderij was voor 1800 vermoedelijk reeds langer bewoond door de Rijkeboers en na 1812 bleek het wel in eigendom van Arie J. Mier, maar Gosse Douwe Rijkeboer woonde (huurde) er. En na hem in 1850 woonde zijn dochter Battje daar. Ze was getrouwd met Doeke Doeksen en hun zoon Doeke, getrouwd met Trijntje Roos, woonde er daarna. In 1892 trouwde hun zoon Doeke met Alida Swart en zij woonden daar als laatsten in deze oude familieboerderij. Rond 1915 verkocht de weduwe Doeksen, dus Alida Swart, huis en erf aan Cornelis van Zwol en Trijntje Mier.
Zie verder bij de fam. van Zwol. Bron: Teunis Schol in Sml juni 2002, blz 71.


TRIENTJE\TRIJNTJE CORNELIS\K. KOOIJMAN

2 SOUR S19


woonpl. Oosterend jd. get. de vader, Japke Cornelis K. = KORNELIS


CORNELIS GOSSENS RIJKEBOER

2 SOUR S47


get. Imke Cornelis, Emke Cornelis
Cornelis en Martje woonden op Hee no 3, Voor hen woonde daar Klaas Gerrits Rotgans, ( # 2972) De jongste zoon van Cornelis en Martje, ook Cornelis genoemd trouwde in 1875 met Jantje van Zwol en die bleef in het ouderlijk huis wonen. Ze lieten de boerderij een grote verbouwing ondergaan. Was wel nodig ook met de 14 kinderen die ze kregen. Toen Jantje van Zwol overleden was werd het huis op een publieke veiling verkocht en Jan van Rees ( # kocht de boerderij . Bron: Teunis Schol in Sml,
juni 2002, blz 69/70.


MARTJE (AALTJE) WILLEMS CUPIDO

2 SOUR S47


get. de vader, Martje Pieters(=#580)


ALBERT Gossensz SMIT

get. de vader, Hitje Alberts


NEELTJE Tjalfs KOOIJMAN

get. de vader


PIETER Gossensz SMIT

get. de vader, Toomke Douwes


IETSKE Jacobs MIER

get. de vader


WILLEM Gossensz SMIT

get. de vader


YTSKE Ziltjes KOOIJMAN

get. de vader, Attje Jans