Terschellinger DNA

Notes


PIETER hayesz

get. de ouders


TJEBBE PIETERSZ

In 1775 blijkt Tjebbe Pietersz de eigenaar te zijn van het huis Torenstraat 13/14 De vorige eigenaar was Claas Martensz (#18388) in 1730. Zijn wed. verkoopt het huis in 1783 aan Antje Jacobs


HARMANUS EGIDIUS Harmanusz van ZUYLE

get. de vader, Egilius Steeling Wassen


HARMEN MEYER

van Bordam . Hij was in 1756 ouderling in Oosterend


MARIA\MARY WILLEMS HUTJES

Maria is de oudst bekende Hutjes, maar als U verder zoekt onder Huttjes (met 2x tt) dan blijken er nog oudere te bestaan.


HARMEN ARENDSZ KOOT

2 SOUR S70


woonpl. Urk


RITSKE IEMKES DEKKER

2 SOUR S70


get. de vader woonpl. West-Tersch.