Terschellinger DNA

Notes


HARMEN MARTENS

2 SOUR S168


woonpl. Formerum. Hij woonde in 1686 reeds in de Molenstraat nr 61 en verkocht dit op 25-01-1697 aan Pieter Martens (# 6418). Zijn broer? Zie A.J.Zwaal in Sml, dec. 1998, blz 189.


TRIJNTJE FEIJKES ?

2 SOUR S169


HEERE WILLEMS BRUIN\BRUYN

woonpl. Ditse (O. Fr)


BARBER JOOST\JOOSTEN MINK

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. de vader, Antje Pieters Winter


JOOST Heeresz BRUIN\BRUYN

get. de vader, de meu Neeltje Klaas


JOOST ARIENS\ARIENSZ\ARIENS (de) MINK

2 SOUR S263


woonpl. Werkendam wedn. woonpl. West-Tersch. Hij was een broer van de drosten Pieter en Jan van der Willigen en staamde af van een echte , Enkhuizer regentenfamilie. Hij kocht oa het huis van Joost Aries Mink aan het begin rechts van de Torenstraat
op met enkele huizxen er naast (waar nu Hotel Nap is)en richtte één ervan in als paardestal.


ANTJE KLAAS KUIJPER

2 SOUR S264


jd. woonpl. Formerum


KLAAS Joost (de) MINK

2 SOUR S7


get. de vader


WILLEM Heeresz BRUIN\BRUYN

get. de vader, de oude meu Neeltje Klaas Kuijper


WILLEM Heeresz BRUIN\BRUYN

get. de vader, de oude meu Neeltje Klaas Kuijper


HEERTJE\HEERTJEN HENDRIKS SJOUKES

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


TRIJNTJE JANS\JANSZ GROENDIJK

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


JAN Heertjesz\Heertjensz SJOUKES

2 SOUR S7


get. Trijntje Cornelis Tromp


HENDERIK HENDERIKS\HENDRIKS BONTEKOE

2 SOUR S7


woonpl. Woudend woonpl. West-Tersch.


TJAMKE BROERS VISSER

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


HENDRIK Henderiksz BONTEKOE

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Hiltje


BROER Henderiksz BONTEKOE

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Hiltjen Jacobs