Terschellinger DNA

Notes


LUB\LUBBERT OCKES\OCKESZ de BOER

2 SOUR S36


woonpl. Orck (Urk?)


TIETJE PIETERS WINTER

2 SOUR S36


jd. woonpl. West-Tersch. get. de vader


MARCUS Albertsz SCHOL

get. de vader, Tittje Pieters Winter


TRIJNTJE Willems RODA

get. de vader, Neeltje Sjoerds(=#3921)


GERRIT Albertsz

get. de oom Gerrit Teunis


PIETER Albertsz

get. de vader, Antje Klaas Jongeboer


ALBERT ROMMERTS\ROMMERTSZ ROOS

get. de vader, de moeij Leentje Stevens


ROMMERT JANS\JANSEN\JANSZ ROOS

2 SOUR S185


woonpl. West-Tersch.


JAPKE ALBERTS\ALBERTSZ SIJMONS

2 SOUR S185


jd. woonpl. West-Tersch. Volgens Jan van Dieren kwam ze van Hee (Sml juni 2001, blz78.


JAN Rommertsz

2 SOUR S7


get. de vader


NEELTJE Rommerts

2 SOUR S7


get. de vader, Neeltje Rommerts


MAAMKE Rommerts

2 SOUR S7


get. de vader, Trijntje Douwes Geus(=#2267)


GRIETJE Cornelis de BREED

get. de gr.moeder Aaltje Willems Zeilemaker