Terschellinger DNA

Notes


HENDRIK HOBSZ\HOBBES\HOBBESZ

get. de vader, Hiltie Gerrits(=#728) woonpl. Amsterdam


TRIENTJE\T. ISBRANDS\IESBRANDS\YSBRANDS

T. = TRIJNTJE/TRYNTJE get. de vader, Hijlk Isbrands


TRIJNTIE hendriks

get. Cornelis Hobsz


HENDRIK HOBSZ\HOBBES\HOBBESZ

get. de vader, Hiltie Gerrits(=#728) woonpl. Amsterdam


MAAIKE\M. FOLKERTS\VOLKERDS\VOLKERTS

2 SOUR S95


M. = MAAIJKE woonpl. West-Tersch.


HENDRIK HOBSZ\HOBBES\HOBBESZ

get. de vader, Hiltie Gerrits(=#728) woonpl. Amsterdam


HENDRIK JANS BLOEM

2 SOUR S175


Hendrik wordt in een koopbrief genoemd op 20-03-1699. RAL, inv.nr. 4801/1of2
Iets eerder wordt nog een Gerrit Thijs Bloem genoemd: 10-05-1681 RAL, inv.nr. 4799 of 4800 (datum is bij zoeken bepalend)
Deze Gerrit Thijs was toen al overleden, de koopbrief was geschreven door de erven van Gerrit Thijs Bloem, wonend op West.


JAAP HEERTJES

2 SOUR S176


JANTJE\JANTJEN HENDRIKS BLOEM

2 SOUR S147


JAN HENDRIKS BLOEM

2 SOUR S147


JAN HENDRIKS BLOEM

2 SOUR S147