Terschellinger DNA

Notes


WILLEM WILLEMS de BOER

afkomstig uit Buiksloot


DIEUWER\DIEUWERTJE HENDRIKS BLOEM

2 SOUR S147


get. Mr. Smidt


JAN HENDRIKS BLOEM

2 SOUR S147


woonpl. West-Tersch. testament 18-11-1721 6946 Ral: 4811/2 no 109


JAN HENDRIKS BLOEM

2 SOUR S147


woonpl. West-Tersch. testament 18-11-1721 6946 Ral: 4811/2 no 109


HENDRIK JANS NOOP

Hij was 53 jr toen de loodsschuit in 1751, waarin hij zat, omsloeg en nooit meer is terug gevonden


ACKE Hendriks NOOP

get. Grietje Eeltjes


JACOB HENDRIKS MEYER

2 SOUR S7


get. de moeij Maamke Iwes (=#2536) woonpl. West-Tersch.


ANTJE TEUNIS MEINDERTS

woonpl. West-Tersch.


EEUWE Jacobsz MEYER

get. de vader, de gr.moeder Aaltje Eeuwes(=#2537)


EEUWE Jacobsz MEYER

get. Tittje Dirks


JAN Hendriksz SWAAL(UW)

get. de moeij Martje Cornelis


JAN Hendriksz SWAAL(UW)

get. de meu Martje Cornelis


PIER Hendriksz SWAAL(UW)

get. de meu Martje Cornelis


JOHANNES Hendriksz SWAAL(UW)

get. Tetje Jochems


DOUWE Hendriksz SWAAL(UW)

get. Tetje Jochems


SJOERD Hendriksz SWAAL(UW)

get. Hilk Jochems


ANTJE Hendriks SWAAL(UW)

get. Grietje Tomas


ANTJE Hendriks SWAAL(UW)

get. Leijsbeth Hendriks


PIER Hendriksz SWAAL(UW)

get. Leijsbet Henderiks


ANTJE Hendriks SWAAL(UW)

get. de vader


TIEMEN\TIJMEN\TIMEN JUURDS\J. SWART

2 SOUR S7


woonpl. Zoutkamp J. = JUURTS/JUURTSZ jm. Timmen (zo wordt zijn naam ook geschreven), schipper te West Terschelling, was schuldig aan Albert Bolman, koopman te Harlingen, 181 gld en 5 stuivers, geleend om te betalen 1/16 deel in de aak
"de Jonge Meindert". Aflossing 25 gld. per jaar en 6 % rente. De totale aak had een waarde van 2900 gld.


TRIJNTJE Hendriks SWAAL(UW)\ZWAAL

get. Grietje Tomas woonpl. West-Tersch.


JUURT Tiemenss\Timensz SWART

get. de vader, Lijsbet Jans(=#4894)


ANTJE Tiemens\Timens SWART

get. de vader, Trijntje Jans Vetschoen(=#3892)


CORNELIS Jansz STARRENBURG

2 SOUR S7


get. Neeltje Pieters(=#4151)


MAAMKE Hendriks de VRIES

2 SOUR S7


get. de moeij Grietje Willems