Terschellinger DNA

Notes


JAN Hendriksz de VRIES

2 SOUR S7


get. de moeij Maartje Willems Ree (=#2923)


MAAIJKE Jacobs de JONG

get. de vader


JAN Matthijsz\Thijsz\Tijsz WULP

get. de gr.moeder Trijntje Alberts(=#201)


ANTJE Hendriks de VRIES

get. de moeij Maartje Willems (=#2923)


LEENDERT JACOBS STOBBE

2 SOUR S109


get. Klaas Willems, Wijtske Leender Na Trijntje zijn nog 2 levenloze kinderen geboren.


LIJSBET\LIJSBETH HENDRIKS de VRIES

2 SOUR S109


get. de vader, de moeij Martje Willems Ree (=#2923)


NEELTJEN hendriks

get. de gr.moeder Neeltje Sjoerds


HENDERIK\H. TJERKSZ STRANTJERT\STRANTJES

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. H. = HENDRIK get. de vader


JANTJE MYNDERTS EYS

woonpl. Landerum


HENDRIK TYMENS YES \ EYS

Hij kocht in 1699 een huis in Surijp en verkocht dit weer in 1705 en verhuisde naar West-Tersch. Dit werd weer verkocht in 1717 en trok hij weer naar Surijp. Althans in 1723 kocht hij daar in 1723 een huis met erf. Vermoedelijk was hij drie jaar later overleden
want toen verkocht zijn vrouw dit alles weer.
Zie Sml. maart 2002, blz 40 en juni 2002, blz83.