Terschellinger DNA

Notes


PIETER JANSZ

2 SOUR S7


get. Auk jm. woonpl. West-Tersch.


ANTJE HENDRIKS RINKELBOL

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Neel Steijgers jd. woonpl. West-Tersch.


SIMON Pietersz

get. de gr.moeder Klaasje Simons(=#3463)


GRIETJE Pieters

2 SOUR S7


get. Klaasje Simons(=#3463)


KLAASJEN\KLASSJEN Pieters

2 SOUR S7


get. de meuij Trijntje Hendriks(=#3467)


SIJMEN Pietersz

2 SOUR S7


get. Trijntje Jochems(=#5353)


WIETSKE Pieters

2 SOUR S7


get. de muij Trijntje Hendriks(=#3467)


SYMEN Pietersz

2 SOUR S7


get. Trijntje Jochums(=#5353)


MARIJ Hendriks LAND

get. de gr.moeder


AGNIETJE Hendriks LAND

get. Iemk Jans


ZIJMEN Hendriksz LAND

get. Iemk Jans


JACOBUS JOHANNES Hendricusz BREIJL

get. de ouders


DINA ALIDA Henricus BREIJL

get. de ouders


HENRICUS\HENDERICUS DOMNA

woonpl. Oosterend
Vanuit Harlingen kreeg hij een attestatie mee om enkele dagen later te trouwen op Terschelling. Geboren in Harlingen ? Zie
S.m.l. 1983, blz 94.


MARIA CATHRINA Henricus\Hendericus DOMNA

get. de vader, Gesina van Dessel


TJALLINGIUS Henricusz\Hendericusz DOMNA

get. de vader, Maike van Vliet


PHILIPPINA Henricus\Hendericus DOMNA

get. de vader, Maike van Vliet


JAHANNA\JOHANNA de REUS

Ze was een zuster van Jan de Reus. S.m.l.1990,no2, blz 72.


TJALLINGIUS Henricusz DOMNA

get. de vader, dh(?) Atje Jetses
Hij was rond 1828 winkelier in Midsland. S.m.l. 1990, no 2, blz 72 Ook werd hij een keer koopman genoemd
Testament van Tjalling en Jantje. Ral, inv. nr. 6090, dd. tussen11-07 en 03-11-1803.


HENRICUS van MARLE

Werd in 1738 in West benoemd als predikant


JOHANNES SUFFRIDUS Henricusz van MARLE

get. de gr.moeder Weijntje Snoek (=#3491)


THEODORUS EGBERTUS Henricusz van MARLE

get. de vader, de gr.moeder Weijntje Snoek (=#3491)
Woonde in 1779 in Monnikkendam, toen hij een brief van zijn vader ontving waarin hij klaagde over zijn blinheid


EVA Henricus van MARLE

get. de vader, de gr.moeder Weijntje Snoek (=#3491)


SUFFRIDUS GERBRANDUS Henricusz van MARLE

get. de vader, de gr.moeder Weijntje Snoek (=#3491)